Wymiar sprawiedliwości w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiar sprawiedliwości w Polsce - strona 1 Wymiar sprawiedliwości w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

Wymiar sprawiedliwości w Polsce W ymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują - jak określa Konstytucja - sądy : Sąd Najwyższy , sądy powszechne , sądy administracyjne oraz sądy wojskowe . Tym samym trybunały znajdują się poza strukturą polskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak w szerokim ujęciu termin wymiar sprawiedliwości odnosi się również do nich. W mediach często, acz błędnie, do organów wymiaru sprawiedliwości zaliczana jest także prokuratura, tymczasem prokurator (nie: prokuratura) jest organem ścigania, podobnie jak np. policja. Sądy Spośród organów sprawujących wymiar sprawiedliwości wyróżnia się: sądy powszechne: sądy rejonowe , okręgowe , apelacyjne , Sąd Najwyższy, sądy administracyjne (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny ), sądy wojskowe (wojskowe sądy garnizonowe i wojskowe sądy okręgowe). Ponadto na czas wojny Konstytucja dopuszcza powołanie sądów wyjątkowych lub ustanowienie trybu doraźnego. Postępowanie sądowe jest przynajmniej dwuinstancyjne . Podstawy prawne Naczelnymi ustawami , które normują ustrój wymiaru sprawiedliwości w Polsce są: Konstytucja Rzeczypospol itej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych z 25 lipca 2002 r. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Naj wyższym Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa Ustawa o Trybunale Stanu z 26 marca 1982 r. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 1 sierpnia 1997 r. Sądy powszechne Sądy powszechne - część systemu sądownictwa właściwa do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów. Do obecnego polskiego sądownictwa powszechnego należą sądy rejonowe , okręgowe i apelacyjne . Sądy powszechne rozstrzygają wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego , cywilnego , rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów. Wszystkich sędziów sądów powszechnych mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa . Sądami kierują prezesi powoływani przez Ministra Sprawiedliwości oraz w zakresie finansowym i gospodarczym Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych i Okręgowych oraz Kierownicy Finansowi Sądów Rejonowych - powoływani przez Ministra Sprawiedliwości. Postępowanie sądowe oparte jest na zasadzie dwuinstancyjności. Dzięki temu możliwe jest naprawienie wszelkich uchybień dokonywanych w sądach pierwszej instancji. Kontrolę nad sądami powszechnymi w zakresie orzekania sprawuje ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz