Kodyfikacja prawa administracyjnego; kontrola

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodyfikacja prawa administracyjnego; kontrola - strona 1

Fragment notatki:

Kodyfikacja prawa administracyjnego:
- nieskodyfikowane prawo materialne (np. normy ochrony środowiska) - charakteryzują się: dużym obszarem regulacji, dużą zmiennością i elastycznością.
- prawo administracyjne proceduralne - skodyfikowane.
Podział źródeł prawa: a) prawo wewnętrzne; b: prawo zewnętrzne - pow. obowiązujące
Stanowienie prawa jest to prawotwórstwo w sensie ścisłym (tych aktów, które dopuszcza konstytucja).
Stosowanie prawa - wydawanie aktów administracyjnych opartych o akty stanowienia prawa.
Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych:
System anglosaski: sądy powszechne(cywilne);
Kontynent: Odrębne wyznaczone sądy administracyjne (badają konkretną sprawę).
W Polsce sądownictwo administracyjne jest jednoinstancyjne: NSA.
Od 1 st. 2004 dwuinstancyjne: Wojewódzkie Sądy Administracyjne + NSA jako 2-ga inst.
Nad polskim sądownictwem administracyjnym nadzór jurysdykcyjny pełni Sąd Najwyższy (rewizja nadzwyczajna).
Francja: Między-departamentalne Trybunały Administracyjne, Apelacyjne Sądy Administracyjne, rozstrzyga także sprawy cywilne.
Niemcy: Sąd Administracyjny, Wyższy Sąd Administracyjny, Związkowy Sąd Administracyjny.
Zewnętrzne organy kontroli działalności administracji:
RPO - od 1987 roku: - może samodzielnie skarżyć do sądu administracyjnego,
- może skarżyć w trybie rewizji nadzwyczajnej wyroki NSA, - może inicjować postępowanie administracyjne jako podmiot na prawach strony,
- może występować do TK o zbadanie zgodności z konstytucją,
- przyjmuje skargi od obywateli na działanie administracji.
Urzędy Audytorskie:
- badają gospodarkę finansową.
(Polski system prawny nie przewiduje zewnętrznych organów audytorskich, występują wewnętrzne organy audytu zajmujące się całością działalności urzędu oraz różne inspekcje).
NIK - wykonuje kontrolę merytoryczną (zasadność, sposób, celowość) administracji.
TK - art. 79 Konstytucji RP, skarga obywatelska po wyczerpaniu procedury.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz