Procesowe organy wewnątrz sądowe i ich zadania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesowe organy wewnątrz sądowe i ich zadania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw procesowe organy wewnątrz sądowe i ich zadania. W ramach toczącego się postępowania karnego organem procesowym może okazać się także organ-wewnątrzsądowy, któremu kodeks powierza rozstrzyganie określonych kwestii procesowych lub proccsowo-porządkowych w toku po­stępowania. Organem takim jest prezes sądu. przewodniczący wydziału, przewodniczący składu orzekającego i upoważniony sędzia.
Prezes sądu organ, do którego należy m.in. kontrola wymagań formalnych aktu oskarżenia (art. 337), wstępna kontrola merytoryczna oskarżenia (art. 339. 349), Wyznaczenie rozprawy i składu orzekającego (Ań. 350), doręczenie przyjętego aktu oskarźenia oskarżonemu (art. 338), uwzględnianie wniosków--dowodowych stron przed rozprawą (art. 352), wstępna kontrola środka odwoławczego (art. 429). kasacji (art. 530 § 2) oraz wniosku o wznowienie (art. 545 § l) czy ustanawianie obrońcy z urzędu już w postępowaniu przygotowawczym (art. 81). a także w toku rozprawy (art. 378). Czynności te wykonuje odpowiednio prezes "Sądu właściwego do rozpoznania sprawy" (np. art. 81), sadu,--w którym sprawa się znajduje (np. art. 337, 338, 339, 340, 349, 352, 378), czy też sadu, do którego wniesiono środek.(np. art. 530 § 2), lub „sądu l instancji" (tak np. w art. 429 § l). Zgodnie z art. 93 § 2 k.p.k. funkcje.. prezesa sądu, w. zakresie, w jakim nie wymaga to wydawania postanowień, może wykonywać także przewodniczący wydziału lub upoważniony sędzia, wydając zarządzenia; upoważnienie dla sędziego musi pochodzić od prezesa sądu lub przewodniczącego wydziału (zob. np. w. SN z 18 lipca 1970 r., V KRN 235/70, OSNKW 1970, nr 12, poz.. 154).
Przewodniczący składu orzekającego to organ procesowy, któremu kodeks powierza kierowanie rozprawą i czuwanie nad prawidłowym jej przebiegiem (art. 366 § l). Z tego też tytułu może on wydawać stosowne zarządzenia zapobiegające porozumiewaniu się świadków (art. 371 § 2). wydaleniu się oskarżonego z sali rozpraw (art. 374 § 2) lub niezbędne dla utrzymania porządku rozprawy i powagi sądu (art. 372). Od zarządzeń przewodniczącego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz