Wstępna kontrola aktu oskarżenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępna kontrola aktu oskarżenia - strona 1

Fragment notatki:

1a. Wstępna kontrola aktu oskarżenia
podlega kontroli ze względu na wymogi formalne
wymogi merytoryczne
Ad. A. Wstępna kontrola formalna aktu oskarżenia
prezes sądu I instancji (rejonowy lub okręgowy) - możliwe przekazanie przewodniczącemu wydziału lub upoważnionemu sędziemu; art. 93§2 KPK
badanie ogólnych wymogów formalnych pisma procesowego wymienionych w art. 119 KPK oraz badanie szczególnych wymogów dla aktu oskarżenia wynikających z art. 332,333 lub 335 KPK oraz czy spełnione zostały warunki z 334 KPK - odnosi się to do oskarżyciela publicznego i subsydiarnego posiłkowego
dla oskarżyciela prywatnego: zakres kontroli prezesa sądu ogranicza się do art. 120 KPK
do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania stosuję się odpowiednio przepisy dot. Aktu oskarżenia
prezes sadu bada także czy wniosek o warunkowe umorzenie spełnia wymogi formalne publicznego aktu oskarżenia
Stwierdzenie braków:
prezes wydaje zarządzenie o zwrocie go do oskarżyciela w celu ich usunięcia - 7 dni; wskazuje zakres - tylko do oskarżyciela publicznego
oskarżycielowi przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania danej sprawy art., 337 §2 - jeżeli nie wnosi zażalenia powinien w terminie 7 dni wnieść poprawiony lub uzupełniony akt oskarżenia
Zgodność formalna:
prezes sądu zarządza dostarczenie odpisu aktu oskarżenia oskarżonemu, wzywając do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia art. 338§1 - termin ma charakter porządkowy
Akt z wnioskiem o skazanie bez rozprawy: art. 335§1 - przez zarządza doręczenie oskarżonemu odpisu oraz ujawnionemu pokrzywdzonemu
Odpowiedź na akt oskarżenia art. 338§2 KPK
oskarżony w terminie 7 dni od doręczenia mu odpisu aktu, pisemna; powinien być pouczony o takiej możliwości
możliwość ustosunkowania się do twierdzeń aktu oskarżenia, zapobiega jednostronności
zwykle łączy się z wnioskami o charakterze dowodowym lub dotyczącym kwestii, o których mowa w art. 339
może sporządzić i złożyć w imieniu oskarżonego także obrońca
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz