Łacińska terminologia prawnicza - strona 2

note /search

Opracowanie na kolokwium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

1)Przybysz z ziemi Libia daje właścicielowi zadatek, aby (ut) zawrzeć umowę Advena ex terra Libya domino arrham dat, ut contractum facere. 2) W szkole Rzymskiej uczniowie słuchają słów nauczyciel...

Paremie łacińskie - "Język Łaciński dla prawników"

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2632

Przetłumaczona część parami łacińskich z podręcznika Jana Rezlera "Język Łaciński dla prawników” 1. Ubi societas, ibi ius - Gdzie społeczeństwo, tam prawo. 2. Ubi lex, ibi poena - Gdzie prawo, tam kara. 3. Divide et impera! R11 ; Dziel i rządź (cyniczna rada dla rządzących) 4. Audi, vide, s...

Przysłowia i sentencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603

Proverba et sententiae- Przysłowia i sentencje Ubi societas, ibi ius. Ubi lex, ibi poena. Divide et impera! Audi, vide, sile! Centum dare spondes? Spondeo. Promitis? Promitto. Historia magistra vitae. Prima via ardua. Neglegentia culpa est. Lex retro non agit. Lex prospicit non respicit. Dura ...

Sentencje część ogólna prawa prywatnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

Część ogólna prawa prywatnego D. 48, 19, 5 pr. ( Ulpianus libro septimo de officio proconsulis ): Abusus non tollit usum. Nadużycie [prawa ] nie wyklucza [prawa] korzystania [z tego uprawnienia]. Cfr. art. 5 kc. D. 50, 17, 139 pr. (Gaius libro ad edictum praetoris urbani): Actiones semel inclusae ...

Sentencje podstawowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2324

Sentencje podstawowe D. 1, 1, 10, 1 ( Ulpianus libro secundo regularum ):pr. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa. 1. Iuris praecepta...

Sentencje prawa obligacyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

Prawo obligacyjne C. 4, 10, 5 ( Imp. Diocletianus ): Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis. Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe. Etiam liczne przepisy prawa polskiego. Sicut initio libera potestas unicuique est habendi vel non habendi contractus, ...

Sentencje prawa procesowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1435

Prawo formalne - proceduralne D. 48, 17, 1 pr . (Marcianus cytuje rescriptum imp. Severa i Karakali) : Audiatur et altera pars. Niechaj będzie wysłuchana i druga strona. st...

Sentencje prawa rodzinnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1631

Prawo rodzinne i opiekuńcze I. 1, 11, 4: Adoptio naturam imitatur. Adopcja [przysposobienie]naśladuje naturę. Cfr. art. 114 § 2 kc. C. 6, 59, 7 : Adfinitatis iure nulla s...

Sentencje prawa rzeczowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

Ulpianus libro vicensimo ad Sabinum (D.34,2,19,13): Accessio c edit princip a li (art. 193 § 2 kc) Art. 193.  § 1.  Jeżeli rzeczy ruchome zostały połączone lub pomieszane w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmier...

Sentencje prawa spadkowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

Prawo spadkowe D. 34, 4, 4 ( Ulpianus libro trigensimo sexto digestorum ): Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum. Wola spadkodawcy może być zmieniana aż do chw...