Sentencje prawa rodzinnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sentencje prawa rodzinnego - strona 1

Fragment notatki:

Prawo rodzinne i opiekuńcze I. 1, 11, 4: Adoptio naturam imitatur. Adopcja [przysposobienie]naśladuje naturę. Cfr. art. 114 § 2 kc.
C. 6, 59, 7 : Adfinitatis iure nulla successio promittitur. DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. NICOLAO.. Powinowactwo nie daje podstawy do dziedziczenia ustawowego. Etiam w prawie polskim.
C. 8, 38, 2 ( Imperator Alexander Severus ): Libera matrimonia esse antiquitus placuit. Od dawna przyjmowani, że małżeństwa są rozwiązywanle. Cfr. art. 56 kro.
Tj. Libera matrimonia esse antiquitus placuit. Ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere et stipulationes, quibus poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat. ALEX. A. MENOPHILO. .
D. 2, 4, 5 ( Paulus libro quarto ad edictum ): Mater semper certa est, pater quem nuptiae demonstrant. Matka zawsze jest pwena, ojcem jest zaś ten, na którego wskazuje małżeństwo. Cfr. art. 62 kro.
Tj. Quia semper certa est, etiam si volgo conceperit: pater vero is est, quem nuptiae demonstrant. Zasada porzymska w opraciu o fontes iuris romani : D. 1, 5, 26; D. 5, 4, 3; D. 38, 16, 3, 9; D. 50, 16, 23 : Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur. Nasciturus uważany jest za narodzonego, ilekroć chodzi o jego korzyść. Cfr. art. 8 § 1 kc, art. 927 § 2 kc.


(…)


Prawo rodzinne i opiekuńcze
I. 1, 11, 4: Adoptio naturam imitatur. Adopcja [przysposobienie]naśladuje naturę. Cfr. art. 114 § 2 kc.
C. 6, 59, 7: Adfinitatis iure nulla successio promittitur. DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. NICOLAO.<A 294 D. PRID. NON. OCT. CC. CONSS.>. Powinowactwo nie daje podstawy do dziedziczenia ustawowego. Etiam w prawie polskim.
C. 8, 38, 2 (Imperator Alexander Severus): Libera…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz