Łacińska terminologia prawnicza - strona 3

Sentencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Surowe prawo, ale prawo Dura lex, sed lex Gdzie ustawa, tam kara Ubi lex, ibi poena Gdzie społeczeństwo, tam prawo. Ubi societas, ibi ius Przez trudy do gwiazd Per astera ad astra Dziel i rządź Divide et impera Cokolwiek czynisz czyń roztropnie i przewiduj skutki swojego postępowania. Quid...

Łacińskie paremie 2-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Qui munus publice mandatum accepta pecunia reperunt, crimine repetundarum postulantur (D.48.11.9) - Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną przyjmuje pieniądze od zainteresowanych Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt (D.1.3.23) - Jak najmniej nale...

Łacińskie paremie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

Łacińskie paremie: ABITER DICTA - szczególne, niepowtarzalne, incydentalne cechy rozstrzyganego przypadku AD HOC - w tym wypadku ANALOGIA IURIS - analogia z prawa ANALOGIA LEGIS - analogia z ustawy ARGUMENTUM A CONTRARIO - jeśli kogoś i tylko jego dotyczy pewien zakaz lub nakaz zachowania, to i...

Łacińska terminologia prawnicza-opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 945

ab intestato - dziedziczenie beztestamentowe, ustawowe, instytucja prawa spadkowego działająca tylko gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. abolitio - puszczenie w niepamięć, podarowanie, zniesienie np kary. accessio - polaczenie dwoch rzeczy na skutek czego powstaje 3 rzecz. Jeden ze sposobów...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232

ŁACINA W TERMINOLOGII PRAWNICZEJ       Nauki historyczne ius (iuris) - iura (pl.)  prawo ius - fas   prawo boskie - prawo ludzkie (tworzone przez ludzi) ius iura   prawo w sensie dzieła prawników (w okresie poklasycznym) ius leges prawo w sensie prawa tworzonego przez cesarzy (w okresie poklasy...

Łacińska terminologia prawnicza- tłumaczenia 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

Zobowiązania i prawo handlowe Vinculum iuris- „węzeł prawny”; cecha zobowiązania opisująca jego względny charakter - węzeł zobowiązania łączył ze sobą tylko ściśle oznaczone osoby: wierzyciela (creditor) i dłużnika (debitor); Nb 265 Obligare- obowiązywać; związywać, przywiązywać. In natura- a) w n...

Lista przetłumaczonych terminów łacińskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

1.Accesio cedit principali -rzecz przyłączona przypada głównej. 2.Actor sequitor forum rei -dla powoda właściwy jest sąd pozwanego. 3.Audiatur et altera pars -należy wysłuchać także strony przeciwnej. 4.Bis de eadem re agere non licet -nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie. 5.C...

Słownictwo i paremie z ius i lex - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

Dr Krzysztof Szczygielski, Łacińska terminologia prawnicza, Słownictwo i paremie z ius i lex IUS ius canonicun - prawo kanoniczne ius civile - prawo cywilne ius cogens - prawo (przepisy) bezwzględnie obowiązujące ius commune - prawo powszechne ius criminale (poenale) - prawo karne ius disposi...

Słownictwo i paremie z rzeczy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

Dr Krzysztof Szczygielski, Łacińska terminologia prawnicza, Słownictwo i paremie z rzeczy res mobiles - rzeczy ruchome res immobiles - rzeczy nieruchome res consumptibiles - rzeczy zużywalne res corporales - rzeczy materialne res incorporales - rzeczy niematerialne res in commercio - rzeczy zn...

Słownictwo i paremie z zobowianie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Dr Krzysztof Szczygielski, Łacińska terminologia, Słownictwo i paremie z zobowiązań Zobowiązania anatocismus - anatocyzm; pobieranie procentów od zaległych odsetek commodatum - umowa użyczenia compensatio - potrącenie creditor - wierzyciel culpa - wina culpa in contrahendo - wina przy zawarci...