Łacińska terminologia prawnicza - strona 4

Spis paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1764

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Paremie - contra ius fasque - przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu; - fas est - jest rzeczą godziwą; - per fas et nefas - wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi - ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe; - ius re...

Wymawianie liter w Łacinie, Dodatkowe paremie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

W. Dajczak. Notatka składa się z 1 strony. 1. Wymawianie liter w łacinie: - ae, oe - jak długie „e” - i - przed samogłoskami jak „j” - c- przed e, ae, oe jak „c” - c przed a,o,u jak „k” - v - jak „w” 2. Dodatkowe paremie: Iuris praecep...

Opracowanie paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Audiatur et altera pars (Seneca, Medea 199 - 200; Dzieje Apostolskie 25,17; Iustiniani Digesta 48,17,1pr.) - niech będzie wysłuchana i druga strona Komentarz: Art. 10 Powszechnej De...

Konkretny porządek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Dajczak. Notatka składa się z 5 stron. II.1. Konkretny porządek prawny Lex causae - prawo właściwe dla sprawy głównej Lex domicilii - prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Lex fori - prawo właściwe dla miejsca postępowania sądowego Lex loci actus - prawo miejsca dokonania czynności Lex loci...

Zasady ustalania służebności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Zasady ustalania służebności Servitutes - służebności Iura in re aliena - ograniczone prawo rzeczowe Servitus in faciendo consistere nequit - służebność nie może polegać na działaniu Servitutibus civiter utendum est - służebności powinny być utrzymywane w...

Materiały do kolokwium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

CZASOWNIKI Koniugacja I Coniugatio primo -( a ) II Coniugatio secundo ( e ) III Coniugatio tertio - spółgłoska IV Coniugatio quarto - ( i ) Absolvo, -ere - Odwiązywać, uwalniać [także od odpowiedzialności] - III Accuso, are - Oskarżać - I Admirationem moveo - Budzę podziw - Ago, ere - Gnać, pędz...