Wymawianie liter w Łacinie, Dodatkowe paremie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymawianie liter w Łacinie, Dodatkowe paremie - strona 1

Fragment notatki:

W. Dajczak. Notatka składa się z 1 strony.
1. Wymawianie liter w łacinie:
- ae, oe - jak długie „e”
- i - przed samogłoskami jak „j”
- c- przed e, ae, oe jak „c”
- c przed a,o,u jak „k”
- v - jak „w”
2. Dodatkowe paremie:
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere - Nakazy prawa są następujące: żyć godziwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy
Non omne quod licet honestum est. - Nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe.
Ius civile vigilantibus scriptum est - Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych
Nec stultis salere succurri - Nie zwykło się przychodzić z pomocą głupim
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. - znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie
Consuetudo est optima legum interpres - zwyczaj jest najlepszą wykładnią praw
Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur. - dziecko poczęte uważa się za już narodzone, wtedy gdy chodzi o jego korzyści
Utile per inutile non vitiatur -jeżeli umowa jest w części nieważna to nieważność nie rozciąga się na całość umowy
Quod ab initio est vitiosum, non potest tractu temporis convalescere. - to,co od początku jest wadliwe nie może być uzdrowione z upływem czasu
Ratihabitio mandato comparatur - potwierdzenie równa się zleceniu. Jeśli ktoś potwierdza oświadczenie woli złożone przez zastępcę, to traktuje się go jak zleceniodawcę.
Essentialia contractus - takie elementy treści umowy, co do których strony muszą osiągnąć porozumienie
Naturalia contractus - Accidentalia contractus - specjalnie wprowadzone elementy do umowy, aby szczególnie ukształtować skutki prawne
Impossibilium nulla obligatio est - nie ma zobowiązania, gdy świadczenie jest niemożliwe
Melior est conditio possidentis - lepsze jest położenie posiadającego
Servitutes, iura in re aliena - zasady ustanawiania służebności, wyprawienie do czyjejś własności (drogi dojazdowej)
Servitus in faciendo consistere nequit - służebność nie może polegać na pozytywnym działaniu (facere) ze strony właściciela nieruchomości służebnej.
Servitutibus civiliter utendum est - służebność należy wykonywać w sposób oględny, tj. przy maksymalnym poszanowaniu uprawnień właściciela nieruchomości obciążonej.
Nulli res sua servit - Nie można mieć służebności na własnej rzeczy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz