Materiały do kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały do kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

CZASOWNIKI Koniugacja I Coniugatio primo -( a )
II Coniugatio secundo ( e )
III Coniugatio tertio - spółgłoska
IV Coniugatio quarto - ( i ) Absolvo, -ere - Odwiązywać, uwalniać [także od odpowiedzialności] - III Accuso, are - Oskarżać - I Admirationem moveo - Budzę podziw - Ago, ere - Gnać, pędzić, działać - III Amicitiam facio - Zawierać przyjaźń - Arm is propulsare - Wypędzić orężem - Audio, -ire - Słuchać - IV
Cano, ere - Śpiewać - III Cedo, -ere - Iść, kroczyć - III Cogito, are - Myśleć, zamierzać - I Condemno, -are - Skazywać - I Curro, -ere - Biec - III Debeo, -ere - Mieć powinność - II Defendo, -ere - Bronić - III Delecto, are - Zachwycać - I Dico, -ere - Mówić - III D is co, ere - Uczyć - III Divido, ere - Dzielić - III Do, dare - Dawać - I Excolo, -ere - Kształcić - III Facio, -ere - Robić, czynić - III Fatigo, are - Męczyć, nużyć - I Fugio, ere III - Uciekać - III Habeo, habere - mieć - II Incumbo, ere - Kłaść się, obciążać (kogoś) - III Interrogo, -are - Pytać, - I Lego, -ere - Czytać, zbierać - III Ludo, -ere - Bawić się, grać - III Moneo, re - Upominać - II Moveo, ere - Wprawiam w ruch, poruszam, wyruszam - II Narro, -are - Opowiadać - I Navigo, are - Żeglować, płynąć - I Ostendo, ere - Pokazywać, stawiać (przed oczy) - II Placeo, -ere - Podobać się - I I Propero, are - Spieszyć - I Propulso, are - Przepędzać - I Punio, ire - Karać - IV
Qu ae ro, -ere III - Szukać - III Rego, ere - Kierować, panować nad czymś - III Scribo, -ere - P is ać - III Sententiam dico - Ogłaszam wyrok - Suscipio, ere - Podejmować - I II Venio, venire - Przychodzić - IV
Voco, vocare - Wołać - I RZECZOWNIKI Deklinacje I - -ge n. - ae II -„us, er, um” ge n. -i III - -ge n. - is , - onis Actio, on is , f. - Działanie, czynność
Actor -or is - Poganiacz, działacz, powód - ten kto prowadzi sprawę sądową
Admiratio, on is , f. - Podziwianie, podziw
Advena, ae , m. / f. - Przybysz
Ae dill is , is , m. - Edyl - urzędnik rzymski, rozstrzygał drobne sprawy targowe
Ae neas, - ae - Eneasz
Aër, ae r is , m. - Powietrze, atmosfera, obłok, mgła Amicitia,

(…)


a <-->is
Indicativus praesentis activi - tryb orzekający czasu teraźniejszego Infinitivus praesentis activi - bezokolicznik czasu teraźniejszego strony czynnej
IMPERATĪVUS PRAESENTIS ACTĪVI
(tryb rozkazujący I strony czynnej) - liczba poj - temat, liczba mniga temat+te
Reparacja czasownikowa: tryb, czas, strona, osoba, liczba
NOMINATĪVUS mianownik <-->(kto?, co?) <-->Quis, quid
GEMETĪVUS - dopełniacz <-->(kogo? czego?), dla kogo, dla czego <-->Cuius
DATĪVUS - celownik <-->(komu? czemu?) <-->Cui
ACCUSATĪVUS - biernik A) kto?, co? - oznacza przedmiot czynności wyrażonej w orzeczeniu zdania <--> Quem, quid
B) dokąd - oznacza kierunek, punkt, ku któremu ktoś lub coś się zbliża
VOCATĪVUS <-->Wołacz <-->
ABLATĪVUS
A) Ablatīvus właściwy <-->odłącznik (od (z) kogo? od (z) czego?) - oznacza osobę lub rzecz…
…, f. - Przyjaźń
Amicus, -i, m. - Przyjaciel
Animus, -i, m. - Duch, umysł, myśl
Arma, -orum [tylko plur.] n. - Broń, oręż
Arrha, ae, f. - Zadatek [umocnienie umowy]
Caesar, is, m. - Cezar
Campus, -i, m. - pole
Caput, itis, m. - Głowa, osobowość prawna, wstęp, rozdział [w książce]
Carmen, inis n. - Pieśń,
Causa, ae, f. - Przyczyna, sprawa sądowa
Censor, oris, m. - Cenzor, surowy sędzia, krytyk - spis…
…. - Burza
Praetor, oris, m. - Pretor - urzędnik sądowy rzymski, organizował I fazę postępowania
Proavus, -i, m. - Pradziad, przodek
Procurator, oris, m. - Prokurator, przedstawiciel, „w obronie” ten co występował w cudzym interesie Puer, i m. - Chłopiec
Quaestio, onis, f. - Kwestia, pytania
Quarta - Kwarta
Querela, ae, f. - Skarga z zakresu prawa spadkowego
Quiris, itis - Kwilta, pełnoprawni obywatele…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz