Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Dyspozycja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Dyspozycja - strona 1

Fragment notatki:

Gordon Allport Gordon Allport - przedstawiciel teorii cech, a l e myś l i w kategoriach psychologii
humanistycznej. Mówi o człowieku pod kątem stawania się osobą silnie akcentowane
wymiary indywidualności człowieka.
Nie ma ciągłośc i pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem. Nie ma ciągłości między dzieckiem
a dorosłym c z łowiekiem. Stan zaburzenia dziecka nie do końca ma wpływ na
funkcjonowanie i zaburzenia osoby dorosłej.
Allport zrywa z psychoanalizą. Nie ma bezpośredniego przejścia od normalności do
zaburzenia. Nie ma ciągłości między normalnością a zaburzeniem. Możliwe jest przejście z
poziomu normalności do poziomu zaburzenia ale linia norma l ności lub linia zaburzenia musi
być inaczej ana l izowana.
Allport - nauki przyrodnicze nie pasują do psychologii.
Należy się nastawić aby rozwiązywać problemy praktyczne, empiryczne - zachowania, niż
nastawić się na jedność, harmonię.
Osobowość - dynamiczna organizacja w jednostce, systemów psychofizycznych, które
determinują jej specyficzne przystosowanie do środowiska sobie właściwego. Osobowość
jest jednością psychofizyczną.
Cecha - podstawowa jednostka osobowości, struktura neuropsychiczna, ma zdolność
dostarczania wielu bodźców funkcjonalnie równoważnych oraz inicjowania i ukierunkowania
równoważnych form zachowania adaptacyjnego i ekspresyjnego.
Ta struktura ma zdolność wyzwalania pewnych układów zachowań znaczeni o wo spójnych,
które tworzą inną jakość niż formy inaczej znaczeniowo spójne.
Formy znaczeniowo spójne stanowią jedną kategorię, cechę A, a następne stanowią
kategorię B.
Modyfikacja pojęcia cechy - stosowana dla określenia cech wspólnych występujących w
różnym nasi l eniu u wszystkich ludzi.
Są też cechy indywidualne - dyspozycje indywidualne, osobiste. Dyspozycja osobista jest
to struktura neuropsychiczna zgenerali zowana, swoista dla danej jednostki.
Cechy istnieją realnie, trzeba ją wnioskować na podstawie zachowania, d l atego odkrycie
cech u człowieka nie jest proste. Akty zachowania ludzkiego po zadziałaniu pewnych
bodźców powtarzają się i to wskazuje na to, że istnieje coś stałego i osobistego.
Allport :Trzy pozycje dyspozycji.
1. Dyspozycje kardynalne, inaczej dominujące.
2. Dyspozycje zasadnicze lub centra l ne.
3. Dyspozycje wtórne.
Dyspozycje dominujące - cecha występująca w każdym akcie, czynności zachowania
człowieka. Jest niezmienna i trudna do odkrycia.
Dyspozycje zasadnicze - skłonności charakterystyczne dla danej osoby. Często ujawniają
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz