Obraz kliniczny i różnicowanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obraz kliniczny i różnicowanie - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Obraz kliniczny i różnicowanie
W zaburzeniach osobowości i zachowania się dorosłych wyróżnia się zasadniczo trzy grupy psychopatologiczne: 1) swoiste zaburzenia osobowości: 2) mieszane i inne zaburzenia osobowości: 3) trwale zmiany osobowości, nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
Swoiste zaburzenia osobowości są głębokimi zaburzeniami charakteru i sposobu zachowania się jednostki, obejmującymi zazwyczaj kilka wymiarów (cech) osobowości i prawie zawsze związanymi z zakłóceniem funkcjonowania psychospołecznego.
Podzielono je zgodnie ze zbiorami cech, odpowiadających najczęstszym bądź najbardziej wyrazistym (dominującym) wzorcom zachowań.
Tak opisane typy lub podtypy osobowości, które zresztą nie wykluczają się wzajemnie, a w zakresie niektórych cech nawet nakładają, są raczej powszechnie uznawane za główne postacie zaburzeń osobowości.
Rozpoznając zaburzenia osobowości musimy oczywiście brać pod uwagę wszystkie sfery funkcjonowania jednostki, jednakże należy je odnosić jedynie do tych cech czy wymiarów, których nasilenie osiąga określony stopień.
Do kategorii swoistych zaburzeń osobowości zaliczamy zespoły kliniczne, które spełniają następujące kryteria ogólne: wyraźnie nieprawidłowe postawy i zachowania, wyrażające się w wielu sferach psychicznych i związkach z innymi ludźmi: długotrwałość nieprawidłowych zachowań: wzorzec nieprawidłowego zachowania się jest całościowy i niedostosowany do sytuacji indywidualnych i społecznych: wymienione trudności zawsze pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub młodzieńczym i utrzymują się nadal w wieku dojrzałym: zaburzenia prowadzą do poczucia subiektywnego cierpienia (dyskomfortu psychicznego) : często, ale nie zawsze, zaburzenia współwystępują z pogorszeniem funkcjonowania w rolach zawodowych i społecznych.
Zgodnie z obrazem klinicznym, swoiste zaburzenia osobowości można podzielić na kilka postaci: osobowość paranoiczną, osobowość schizoidalną, osobowość dyssocjalną, osobowość chwiejną emocjonalnie, osobowość histrioniczną, osobowość anankastyczną, osobowość lękową, osobowość zależną, inne określone zaburzenia osobowości i zaburzenia osobowości bliżej nie określone (BNO) .
Do rozpoznania większości tych form zaburzeń wymagana jest zazwyczaj obecność przynajmniej trzech cech przedstawionych w opisie klinicznym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz