Psychologiczne koncepcje uwagi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4431
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologiczne koncepcje uwagi - strona 1 Psychologiczne koncepcje uwagi - strona 2 Psychologiczne koncepcje uwagi - strona 3

Fragment notatki:

Psychologiczne koncepcje uwagi Teorie selekcji na poziomie percepcji : Model Broadbenta. Model Treisman:
Z kanału ignorowanego nie przedostają się żadne semantyczne aspekty bodźca, jedynie cechy fizyczne(Broadbenta)
Teoria późnej selekcji(Treisman)
Hipoteza „osłabiacza”: komunikaty nie analizowane przez uwagę ulegają osłabieniu - te informacje są przetwarzane w zdegradowanej formie
Trzy etapy selektywnego odbioru informacji:
(1) odbiór i analiza ze względu na cechy fizyczne
(2) analiza ze względu na wzorce percepcyjne
(3) nadawanie znaczenia
Potrzeby, nastawienia, doświadczenia decydują o progu intensywności docierających bodźców Teorie selekcji na poziomie reakcji : Model Deutscha i Deutsch:
Na etapie analizy sensorycznej i percepcyjnej nie ma selekcji informacji - człowiek spostrzega wszystko
Filtr uwagi jest uruchamiany, gdy informacje mają być przekazane do pamięci krótkotrwałej
Kryterium selekcji - kryterium ważności dla planowanej reakcji (funkcjonalne) Teorie integrujące : Model Johnstona. Zmodyfikowana koncepcja Treisman
Selekcja informacji dokonuje się zarówno na wczesnych jak i na późniejszych etapach przetwarzania
Dwa niezależne filtry: sensoryczny i semantyczny?
Jeden filtr uwagi - elastyczny, działający na różnych poziomach przetwarzania informacji
Im głębszy poziom przetwarzania informacji, tym wolniejsze tempo działania filtra uwagi Teorie uwagi podzielnej: Teoria modułów. Teoria zasobów Czy można nadzorować dwie czynności w tym samym czasie?
Uwaga jest systemem niezależnych, wyspecjalizowanych modułów przetwarzania danych, obejmujących nie tylko selekcję bodźców, lecz także kontrolę reakcji wykonawczych
Każdy moduł ma ograniczoną pojemność - na wejściu i na wyjściu Teoria zasobów - Kahneman Technika podwójnego zadania - jednoczesne wykonywanie dwóch prostych czynności, z których jedna przybiera dwa poziomy trudności
Uwaga działa jak system dystrybucji energii mentalnej (zasoby uwagi)
Czym są zasoby uwagi?
Niespecyficzne zasoby - konstrukt wyjaśniający a nie zmienna
Cechy uwagi Koncentracja (natężenie) uwagi - jak człowiek skupia się na bodźcach. Zależy od aktywacji i mobilizacji CUN Dynamika uwagi (giętkość, przerzutność) - łatwość przechodzenia od jednego źródła bodźców do innego, od jednej czynności do innej Zakres uwagi (pojemność) - ile elementów może człowiek objąć jednym aktem uwagi (pamięć bezpośrednia) Wybiórczość uwagi (selektywność) - zdolność do wyodrębniania cech, bodźców na szerszym tle. Zależy od stopnia złożoności bodźców

(…)

… wzmacniające
2. rozkłady wzmocnienia
Rozkład o stałych proporcjach - wzmacnia zachowanie po określonej liczbie reakcji
Rozkład o zmiennych proporcjach - dostarcza wzmocnienia po nieprzewidywalnej liczbie reakcji
Prawa uczenia się: generalizacja, różnicowanie, hamowanie, habituacja, wzmacnianie, wygaszanie, karanie, prawo efektu
Generalizacja reakcji - skłonność do występowania reakcji podobnych do oryginalnej, wzmacnianej lub warunkowej w sytuacji warunkowania
Różnicowanie - w warunkowaniu instrumentalnym - odmienne reagowanie na bodźce, które sygnalizują, czy dane zachowanie zostanie wzmocnione, czy nie; w warunkowaniu klasycznym - zdolność rozróżniania między bodźcem warunkowym a innym bodźcem, który nie sygnalizuje bodźca bezwarunkowego
Hamowanie - redukcja lub zapobieganie reakcji w wyniku działania innego procesu
Wzmocnienie - (w ujęciu Skinnerowskim) - dowolne zdarzenie występujące w środowisku bezpośrednio po reakcji i podtrzymujące tę reakcję
Wygaszanie - osłabienie wyuczonej reakcji wynikające z procedury wygaszania: w warunkowaniu klasycznym - prezentacja bodźca warunkowego bez bodźca bezwarunkowego; w warunkowaniu instrumentalnym - niestosowanie czynnika wzmacniającego mimo wystąpienia reakcji…
… doświadczenia
Przejaw uczenia się - zmiana w zachowaniu
Warunki, by mogło nastąpić uczenie się:
gotowość
doświadczenie
Uczenie się i adaptacja:
Uczenie się jest mechanizmem, dzięki któremu organizmy mogą przystosować się do zmieniającego się i nieprzewidywalnego środowiska
Warunkowanie
Warunkowanie - proces uczenia się skojarzeń
Uczenie się, że dwa bodźce występują razem - warunkowanie klasyczne
Uczenie się kojarzenia reakcji z jej konsekwencjami - warunkowanie instrumentalne
Warunkowanie klasyczne
Podstawy neuronalne
Każde uczenie się, w tym warunkowanie klasyczne, pociąga za sobą zmiany w efektywności połączeń synaptycznych pomiędzy neuronami
Warunkowanie instrumentalne
Za pomocą metody stopniowych przybliżeń nagradza się reakcje coraz bliższe oczekiwanemu zachowaniu a ignoruje się inne
Warunkowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz