Procesy poznawcze - streszczenie 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 8869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy poznawcze - streszczenie 1 - strona 1 Procesy poznawcze - streszczenie 1 - strona 2 Procesy poznawcze - streszczenie 1 - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto w notatce pojawiają się informacje o tym czym jest cynność automatyczna a czym jest czynność kontrolowana, jakie są teorie uwagi selektywnej, jak przebiega proces warunkowania, czym są bodźce dyskryminacyjne a czym bodźce wygaszeniowe.

GOTOWOŚĆ PERCEPCYJNA - Bruner rozdział I
AKT KATEGORYZACJI wchodzi w skład procesu percepcji. W procesie tym stymulujemy dany organizm za pomocą określonych informacji „na wejściu”, organizm zaś reaguje odniesieniem tych informacji do pewnej klasy rzeczy lub zdarzeń. Pewne cechy kategorialne bądź definicyjne, zawarte „na wejściu” określa się mianem WSKAZÓWEK. Charakter wnioskowania percepcyjnego „od wskazówek do zaliczenia danego obiektu do pewnej kategorii” nie różni się w niczym od innych rodzajów wnioskowania kategorialnego opartego na definiowaniu cech. Wszelkie doświadczenie percepcyjne jest produktem końcowym procesu kategoryzacji. Dzieje się tak, ponieważ wszelka percepcja jest kategorialna, w tym sensie, że cokolwiek spostrzegamy, zaliczamy to do jakiejś klasy obrazów spostrzeżeniowych, nadającej znaczenie jakiemuś spostrzeżeniu. Drugą cechą spostrzegania jest jego zmienna zgodność z rzeczywistością, tzn. to, co spostrzegamy, jest w jakimś stopniu reprezentacją świata zewnętrznego. Wierność odzwierciedlenia jest sprawą „konstruowania modelu” - ucząc się spostrzegać, uczymy się stosunków zachodzących między właściwościami napotykanych przedmiotów i zdarzeń. Adekwatna reprezentacja percepcyjna polega na uczeniu się odpowiednich kategorii, uczeniu się wskazówek użytecznych dla prawidłowego przyporządkowywania przedmiotów do określonych systemów kategorialnych, oraz na uczeniu się jakie przedmioty pojawią się prawdopodobnie w otoczeniu. Percepcja jest procesem kategoryzacji, w trakcie którego następuje interferencyjne przejście od wskazówek do tożsamości kategorialnej. W wielu przypadkach proces ten jest utajony. Dostępność kategorii mierzymy ilością sensorycznej informacji ”na wejściu”, jaką musimy dostarczyć badanemu, aby uzyskać reakcję standardową, wskazującą na rozpoznanie przedmiotu. Im większa jest dostępność kategorii, tym szybciej badany skategoryzuje przedmiot, rozszerzy się zakres obiektów, które uzna no poprawnie lub błędnie za pasujący do kategorii obiekt i w konsekwencji kategorie, do których należało zaliczyć przedmioty błędnie uznane za te pasujące, ulegną zamaskowaniu. Osoba o dużej gotowości percepcyjnej, której wystarcza minimalna ilość informacji „na wejściu”, może wykorzystać swoją gotowość poznawczą nie tylko do spostrzegania co się przed nią znajduje, ale również do przewidywania, co prawdopodobnie może się przed nią znaleźć. W skład spostrzegania wchodzi wnioskowanie, tym samym więc proces percepcyjny jest procesem decyzyjnym (Brunswik, Tanner, Swets). Kolejne etapy szeregu decyzyjnego:
Prymitywna kategoryzacja: zanim dojdzie do jakiegoś bardziej złożonego wnioskowania, musi najpierw wystąpić utajony proces, w wyniku którego przedmiot czy zdarzenie o pewnych charakterystycznych cechach ulega wyodrębnieniu percepcyjnemu. Taka kategoryzacja może ograniczać się do ustalenia tylko tego, że mamy do czynienia z jakimś przedmiotem, dźwiękiem lub ruchem.

(…)

… 17.
Uczenie się jest najczęściej definiowane jako proces powstawania - poprzez doświadczenie - względnie trwałych zmian w zachowaniu się jednostki. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje uczenia się: warunkowanie klasyczne i warunkowanie instrumentalne. Poprzez warunkowanie klasyczne jednostki uczą się przewidywać pojawianie się ważnych wydarzeń w środowisku i przygotowywać się na nie. Poprzez warunkowanie instrumentalne jednostki uczą się, które z ich zachowań przynoszą korzystne, a które niekorzystne z ich punktu widzenia zmiany w środowisku. Uczą się, które reakcje warto powtarzać, a których unikać. Bodziec bezwarunkowy: bodziec, który bez uczenia wywołuje reakcję organizmu
Reakcja bezwarunkowa: wrodzona reakcja organizmu
Bodziec warunkowy: bodziec, który w wyniku podawania go z bodźcem bezwarunkowym nabrał zdolności wywoływania podobnej reakcji
Reakcja warunkowa: reakcja organizmu wywołana przez bodziec warunkowy
Hamowanie warunkowe : aktywne tłumienie reakcji warunkowej
Hamowanie zewnętrzne - zaprzestanie wykonywania reakcji warunkowej na skutek działania nowego bodźce
Prawo efektu - Thorndike; zachowanie, które w danej sytuacji wywołuje odczucie zadowolenia, zostaje skojarzone z tą…
… po sobie operacji poznawczych. Słowo „przetwarzanie” uwypukla dwa fakty: aktywność systemu i złożoność zachodzących w nich procesów. Wiedza: to system informacji zakodowany w strukturach pamięci długotrwałej, za których pomocą poznawczo odwzorowujemy świat.
Wiedza deklaratywna: „wiedza, że..”, odnosi się do rzeczy i zdarzeń oraz do relacji istniejących między nimi. Dostarcza danych potrzebnych do wykonania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz