McDougall

note /search

Odpowiedzi na kolokwium

  • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2961

informacji zwrotnej na temat postępów i kierunku działań). McDougall - hormiczna instynkt to wrodzona...

Nurty psychologii klasycznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1351

. Freud (psychoanalityka), W. McDougall (instynkt). Dzięki funkcjonalizmowi powstało bardzo wiele teorii...

Poziom indywidualny a poziom grupowy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

) i McDougall (1920) - „umysł grupowy” Czy można zbadać „umysł grupowy”? Ten konstrukt pozostaje zatem wątpliwy...