Poziom indywidualny a poziom grupowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poziom indywidualny a poziom grupowy - strona 1 Poziom indywidualny a poziom grupowy - strona 2 Poziom indywidualny a poziom grupowy - strona 3

Fragment notatki:

Poziom indywidualny a poziom grupowy
Wygląda na to, że na poziomie indywidualnym trudno jest znaleźć zależność między wielkością zasobów a poczuciem szczęścia
Na poziomie narodowym taka zależność jest bardzo widoczna - wyższy dochód narodowy brutto jest powiązany z wyższym poziomem dobrostanu
Badanie Klonowicz i in. (2002)
Dobrostan
Poczucie szczęścia
Subiektywna ocena stanu zdrowia
Poczucie skuteczności
Optymizm przewidywań (zmiany na lepsze)
Człowiek szczęśliwy
Klonowicz, Cichomski, Eliasz (2002)
Przeciętnie zamożny, kobieta lub mężczyzna, z wyższym wykształceniem, młodsza, optymistyczna, dochody są ważnym determinantem poczucia szczęścia tylko u (zbadano 1004 osoby z Warszawy)
Czy opłaca się być szczęśliwym?
Lyubomirsky, King i Diener (2005)
Metanaaliza innych badań
Szczęście wiąże się z sukcesem w różnych dziedzinach
Badania podłużne wskazują, że osoby szczęśliwe w konsekwencji osiągają sukces życiowy i zdobywają przyjaciół oraz pieniądze
Poczucie szczęścia wywołuje pozytywne emocje i to one powodują, że człowiek osiąga sukces (ale trzeba pamiętać, że tekst podsumowuje badania amerykańskie)
Csikszentmihalyi
Dobra materialne niekoniecznie prowadzą do szczęścia bo:
Eskalacja oczekiwań
Ważne stają się porównania społeczne (relatywna deprywacja - Martin 1981)
Ważne są także relacje społeczne
Ważne stają się inne dobra - czas, który ogranicza nasze aktywności (pułapka zarabiania - nie mamy czasu bo zarabiamy i musimy więcej zarabiać bo nie mamy czasu)
Doświadczenie optymalne - takie doświadczenie, które jest nagradzające samo w sobie.
Przepływ (flow) - stan całkowitej koncentracji na zadaniu, połączony z pozytywnymi emocjami i odrzuceniem własnego „ja”, traci się poczucie upływu czasu, poczucie, że się wie co trzeba kolejno wykonać, posiada się odpowiednie umiejętności, aby wykonać to zadanie,
Szczęście pojawia się po przepływie
Wykład 6
Czym jest grupa?
Wspólny los (Lewin 1948)
Formalna lub ukryta struktura społeczna - relacja statusu i ról (Sherif i Sherif 1969)
Ludzie pozostający ze sobą w bezpośredniej interakcji („twarzą w twarz”) (Bales 1950)
Duże grupy (wspólny los)
Małe grupy (struktura oraz interakcja)
Subiektywna ocena - autokategoryzacja - jednostka spostrzega siebie jako członka grupy społecznej (Tajfel 1981, Turner 1982)
Ale jak zatem o istnieniu grupy dowiadują się inni? Skąd wiadomo do jakiej grupy ktoś należy?
Podejście Browna - grupa to dwie lub więcej osób, które określają się jako jej członkowie a jej istnienie jest rozpoznawane przez przynajmniej jakąś inną jednostkę


(…)

… nie wiedziała, że będzie oceniać też drugi zestaw
Wyniki:
W grupie eksperymentalnej wybierane przymiotniki były bardziej jednorodne w obrębie danej grupy płciowej a bardziej zróżnicowane między grupami niż w grupie kontrolnej.
W grupie kontrolnej dzieci opisywały zdjęcia z pierwszego zestawu bardziej idiosynkratycznie - dostrzegały mniej różnic między dziewczętami i chłopcami a mniej podobieństw w obrębie…
…)
Anonimowość, rozproszenie odpowiedzialności, wielkość grupy
Prowadzi to do utraty tożsamości i zmniejszenia dbałości o społeczną ocenę czynów
Tłum
Doprowadzenie do homogenizacji grupy wzmaga impulsywne, regresywne, irracjonalne zachowania
Wojsko
Watson (1973) - dane etnograficzne - upodobnianie się wojowników do siebie poprzez malowanie twarzy i ciała, przywdziewanie masek i identycznych strojów…
… zróżnicowana
Zmienność zachowań wobec członków grupy obcej jest słabo zróżnicowana
Wniosek Tajfela: zachowanie społeczne człowieka można rozpatrywać jako kontinuum interpersonalne - grupowe
Tożsamość - Turner
Człowiek może się przełączać z zachowań grupowych na interpersonalne - Romeo i Julia
Proces nagłego przełączania zachowania jest możliwy dzięki zmianie obrazu własnej osoby: tożsamość osobista
… się jako jej członkowie a jej istnienie jest rozpoznawane przez przynajmniej jakąś inną jednostkę
Czy grupa to zestaw jednostek?
Allport (1962)
Czy grupa ma jakaś specyfikę? Jakieś unikalne procesy? Zjawiska?
Le Bon (1896) i McDougall (1920) - „umysł grupowy”
Czy można zbadać „umysł grupowy”?
Ten konstrukt pozostaje zatem wątpliwy Allport (1962)
Allport - Nurt redukcjonistyczny - grupa to nic więcej jak zestaw jednostek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz