Psychologia Społeczna - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 5264
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia Społeczna - notatki - strona 1 Psychologia Społeczna - notatki - strona 2 Psychologia Społeczna - notatki - strona 3

Fragment notatki:...Społeczne wyznaczniki psychiki:
-zależność zachowania ludzi, ich myśli i uczuć od rzeczywistej lub wyobrażonej obecności innych ludzi (Allport)
-wpływ bezpośredni (nacisk) i pośredni – kontekst kulturowy ( kształtowanie postaw i wartości ,sama obecność)
-SUBIEKTYWNA INTERPRETACJA OTOCZENIA – konstrukty (Lewin) vs obiektywne sytuacje społeczne...

...Konstruowanie świata społecznego przez ludzi:
-behawioryzm czy psychologia postaci
-interpretacja – to jak ludzie widzą sytuacje ,a nie to co ona obiektywnie zawiera (prymat całości nad częściami K .Lewin – rozszerzył teorie pola ze spostrzegania obiektów na spostrzeganie społeczne – ludzi przez ludzi)
Znaczenie spostrzegania świata społecznego:
„…żadne społeczne zachowanie nie daje się zrozumieć bez wiedzy w jaki sposób dana relacja jest spostrzegana przez osobę, która w niej bierze udział” (Newcumb ,1947)
„generalnie dany człowiek reaguje na to, co sądzi , że ktoś spostrzega ,odczuwa, myśli”...

...Rodzaje schematów poznawczych:
- schematy osób - stereotypy
-skrypty – umysłowa reprezentacja poznawcza i wykonawcza zdarzeń , działań (np. egzamin, jedzenie kolacji z typowymi następstwami w czasie : pyt- odp)
-schematy cech – umysłowa reprezentacja nie „całych” zdarzeń czy ludzi , ale jedynie pewnych rodzajów ich zmienności. Np. wrogość, inteligencja. Cechom odpowiadają zachowanie identyfikowane w kulturze (np. jakie osoby sa wrogie)
-teorie potoczne , UTO, różnice kulturowe – u danej osoby pewne cechy osobowości grupują się ( np. pozytywne : tolerancyjny, pomocny, szczery, uczciwy, szczęśliwy, popularny)...

(…)

….
W psychologii dysonans to sprzeczne relacje w obszarze poznania.
Wyjaśnianie zachowań w terminach osobowości:
-podstawowy błąd atrybucji (Heider,Jones)
-jak sytuacje społeczne a jak dyspozycje sprawiają zachowania ludzi
-kooperacja vs rywalizacja - czy zależy od osobowości czy od sytuacji
E: zmiana nazwy gry „Gra na Wall Street /gra wspólnych interesów” - zwiększała w dylemacie więźnia procent zachowań…
…)
- tylko on ją depcze (niska zgodność zachowania )
-John w tańcu depcze każdą (niska wybiórczość)
-John depcze Mary za każdym razem (wysoka spójność)
Podstawowy błąd atrybucji: (asymetria atrybucji ,Heider 1958,Jones 1990):
Robimy to co robimy, bo tacy jesteśmy a nie dlatego , że determinuje nas sytuacja (utożsamienie aktora z rolą)
E:Jones, Harris,1967 - nawet gdy badani studenci wiedzieli, że czytają esej pro vs anty Castro, który powstał w warunkach braku swobody wyboru (stanowisko narzucone warunkami eksperymentu) to i tak zakładali (wbrew logice) ,że to co czytali odzwierciedla prawdziwe intencje piszącego.
Źródła podstawowego błędu atrybucji:
Wyrazistość spostrzeżeniowa (perspektywa widzenia) osoba jest wyrazistsza niż sytuacja i za tym podąża atrybucja (Tyleor,Fiske,1975)
Mechanizm :heurystyka…
…, logiczne argumenty)
-osobiście nieważne - działa argumentacja peryferyjna (emocje)
Strategia zmian i kształtowania postaw:
-strategia centralna
-strategia peryferyczna
Lęk a zmiana postaw:
-prawa uczenia ( skuteczność kary) - wzbudzenie lęku i wskazywanie zachowania , które będzie nagrodzone lub nie będzie karane.
Źródła postaw:
Oparte na:
1.poznaniu- (uczenie się, warunkowanie klasyczne, instrumentalne…
…: piękne =reprodukcyjnie korzystne= K:3:2
-samospełniające się proroctwo: E:Smyder,Berscheid :rozmowy telefoniczne z osobami , o których badani myśleli , że są piękni były uważane za ciekawsze
Lubienie a piękno:
-pozytywny stosunek (lubienie) innej osoby rzutuje pozytywnie na ocenę jej atrakcyjności
E:Welson,Nesbel: wykładowca lubiany postrzegany był jako bardziej atrakcyjny
Podobieństwo a lubienie…
…, Zbigniew - Maciąg, '99, Sikorski, '00).
- k. organizacyjna: Ogólny wzór przekonań, oczekiwań i wartości, które nie musza być uświadomione, ale wpływają na zachowania wszystkich członków organizacji (Schulz, Schulz, 2002) (psychologia poznawcza).
Przejawy i składniki kultury organizacyjnej wg Sikorskiego (2001) … to zewnętrzne formy przejawiania się kultury oraz jej głęboko ukryte składniki…
… w - od purytanów podobnie jak dziś - poszukiwanie wewnątrz siebie wskazówek predestynacji i potępienia lub zbawienia
Źr ódła Ja:
Introspekcja E:Figurski 82- notowane 7 razy dziennie myśli w chwili losowego brzęczenia dzwonka - tylko 8 % myśli o JA, najwięcej praca 15% a brak myśli to 14%
Obserwacja swojego zachowania
3)schematy JA
Interakcja społeczna
Ad 1)samoświadomość a etyk a zachowań:
Wzbudzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz