opracowane pytania z kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowane pytania z kolokwium - strona 1 opracowane pytania z kolokwium - strona 2 opracowane pytania z kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


Pytania na kolokwium z zeszłych lat:
Wyjaśnic i podac autora: personifikacja, retrogresja biosfera imago rytualizacja wartościowość erg presje proces pierwotny
Personifikacja (Harry Stack Sullivan) - to wyobrażenia, jakie dana jednostka ma o sobie lub kimś innym. Zespół uczuć, postaw i przekonań, których źródłem są doświadczenia związane z zaspokajaniem potrzeb i lękiem np. personifikacja dobrej matki, złej matki, opiekuńczej matki, itd. ulegają projekcji (matka kobiety) istnieją personifikacje siebie (dobre ja, złe ja) stereotypy - są personifikacjami wspólnymi dla wielu ludzi
Retrogresja - (Kurt Lewin) cofnięcie się do wcześniejszych form zachowania, które już występowały (=/ regresja - do tych, które niekoniecznie występowały)
Biosfera (Andras Angyal) - Biosfera obejmuje procesy somatyczne, psychiczne i społeczne! Biosfera jest niepodzielną całością , ale składa się z powiązanych ze sobą systemów. Podstawowy podział : podział na BIEGUNY : podmiot oraz obiekt (=środowisko) Cała dynamika życiowa wynika z napięć (interakcji) pomiędzy tymi biegunami.
Imago - inaczej archetyp (Carl Gustaw Jung)- Archetyp jest uniwersalną formą pojęciową zawierającą spory ładunek emocjonalny . Taka forma pojęciowa tworzy wyobrażenia, które w życiu odpowiadają pewnym aspektom rzeczywistości. Archetyp tworzy się poprzez utrwalone w psychice zapisy powtarzających się przez wiele pokoleń doświadczeń . Archetypy działają jak silnie naładowane, autonomiczne źródła energii , które skłaniają każde pokolenie do powtarzania i rozwijania tych samych doświadczeń. Archetypy mogą przenikać się i łączyć się ze sobą (mędrzec + bohater = król). Archetyp może stanowić jądro kompleksu nieświadomości osobowej może przenikać do świadomości, drogą skojarzeń (mity, sny, wizje, rytuały, objawy neurotyczne, psychotyczne, dzieła sztuki zawierają wiele treści archetypowych). Poznane przez Junga archetypy to między innymi : a. narodzin, odrodzenia, śmierci, mocy, magii, jedności, bohatera, dziecka, boga, demona, starego mędrca, Matki Ziemi, zwierzęcia. Niektóre archetypy są tak zautonomizowane, że należy je traktować jako systemy wchodzące w skład całej osobowości : mowa o personie, animie, animusie i cieniu
Rytualizacja - (Erik H. Erikson) Specyficzne dla każdego stadium, zabawowe, ale kulturowo ukształtowane sposoby doświadczania czegoś w codziennych kontaktach ludzi (=/ rytualizmy - wypaczone rytualizacje)
Wartościowość (regionu w teorii pola Lewina) - dodatnia, obojętna, lub ujemna. Skoordynowana z potrzebą.
Presja (Murray - autor TATu) Jest to właściwość, cecha obiektu środowiskowego lub osoby, ułatwiająca lub utrudniająca wysiłki jednostki zmierzające do osiągnięcia danego celu. Presja : alfa (obiektywna) lub

(…)


Prototaktyczne (materiał : coś jak strumień świadomości, pierwsze miesiące życia)
Parataktyczne (materiał : związki przyczynowe między zdarzeniami, ale nie logiczne - jak warunkowanie) przesądy
Syntaktyczne (materiał: potwierdzone przez konsensus aktywności symboliczne, np. cyfry).
Psychologia topologiczna
wywodzący się z psychologii postaci, stosujący pojęcia topologii matematycznej do opisu życia psychicznego…
… - związane z aktem defekacji i treningiem czystości (kompleks odrzucenia analnego, kompleks zatrzymania analnego)
Uteralne - (kompleks Ikara - kateksja ognia, do moczenia się w okresie dzieciństwa, pragnienie nieśmiertelności, silny narcyzm, wzniosłe ambicje)
Kastracyjne - węższe ujęcie niż Freud, obejmuje lęk przed utratą penisa, związany z dziecięcą masturbacją
Postawy u Junga
Ekstrawersję - ukierunkowuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz