Pytania na kolokwium - Osobowość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 3703
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwium - Osobowość - strona 1 Pytania na kolokwium - Osobowość - strona 2 Pytania na kolokwium - Osobowość - strona 3

Fragment notatki:

Pytania na kolokwium z OSOBOWOŚCI z zeszłych lat: Wyjaśnić i podać autora: personifikacja - (Sullivan) wyobrażenia , jakie dana jednostka ma o sobie lub kimś innym; zespół uczuć, postaw i przekonań, których źródłem są doświadczenia , związane z zaspokajaniem potrzeb i z lękiem; personifikacje wspólne dla wielu ludzi to stereotypy ; personifikacja złożona wtedy, gdy p. jednej osoby łączą się.
retrogresja - (Lewin) cofnięcie do wcześniejszych form zachowania , które już występowały w historii życia danej osoby;
biosfera - (Angyal ) jest niepodzielną całością, składającą się z połączonych systemów , obejmuje zarówno jednostkę (podmiot) jak i środowisko (obiekt), jako aspekt jednej rzeczywistości; można je rozdzielić jedynie przez abstrahowanie ; odnosi się do procesów somatycznych, psychicznych i społecznych; i mag o - (Jung) - [inaczej archetyp] uniwersalna forma pojęciowa ( idea ) zawierająca spory ładunek emocjonalny ; strukturalny składnik nieświadomości zbiorowej ; wytwór doświadczeń zebranych przez ludzkość w kontakcie ze światem zewnętrznym.
Tworzy on wyobrażenia odpowiadające w zwykłym życiu pewnym aspektom spostrzeganej sytuacji. Na wytworzenie się obrazu mają wpływ: a)wewn. predyspozycje, b)świat rzeczywisty. Czasami są niezależne , czasami przenikają się i łączą - np. wyobrażenie „króla mędrca”. Mogą przenikać do świadomości za pośrednictwem skojarzonych doświadczeń - mit, wizje , rytuały, dzieła sztuki itd rytualizacja - ( Erikson) zabawowy, kulturowo ukształtowany sposób robienia czy doświadczania czegoś w codziennych, wzajemnych kontaktach ludzi ; jej celem jest przekształcenie dojrzewającej jednostki w efektywnego i bliskiego innym członka społeczeństwa; mogą stać się sztywne i wypaczone, przekształcając się w rytualizmy .
wartościowość - ( Lewin) teoretyczna właściwość pewnego regionu środowiska psychologicznego ; wartość jaką region ten przedstawia dla danej osoby;
erg - (Cattel) konstytucjonalna, wrodzona, dynamiczna cecha źródłowa , która pozwala swemu posiadaczowi nabywać skłonności do reagowania na pewne klasy obiektów łatwiej niż na inne, doświadczać określonej emocji w stosunku do nich oraz zapoczątkowywać kierunek działania; wyróżnia się 10 ergów , m.in. głód, towarzyskość, ucieczka, narcystyczny seks (pobłażanie sobie -picie, palenie, lenistwo) czynnikowa teoria osobowości.
proces pierwotny - ( Freud ) proces, za pomocą którego id może osiągnąć swój cel (uniknąć przykrości i uzyskać przyjemność);

(…)

… przyjemność); złożona reakcja psychiczna, która usiłuje rozładować napięcie przez wytworzenie obrazu przedmiotu, który usunąłby to napięcie, np. marzenia senne, halucynacje, wizje.
Co wiesz o Melanii Klein?
Teoria związków z obiektem;
badania nad niemowlętami wkrótce po urodzeniu → funkcje ego: szukanie, znajdowanie i ustanawianie związków z obiektami w świecie zewnętrznym;
konflikty biorą się z rozbieżności…
… - zmiana obiektu popędu;
kierunku przemieszczenia decydują - a) podobieństwo do obiektu pierwotnego i b)sankcje i zakazy stosowane przes społeczeństwo.
Analiza snów wg. Junga
Jung przywiązywał dużą wagę do marzeń sennych;
treść snów wiąże się zarówno z przeszłością jak i przyszłością;
sny → funkcja kompensowania tych aspektów osobowości, które pomijane są w życiu, na jawie;
sny „duże”: dużo treści archetypowych;
sny „małe”: treść wiąże się w większym stopniu z aktywnością świadomą;
metody: amplifikacji, serii snów, aktywnej wyobraźni.
Maslow a osobowość.
holistyczno - dynamiczny punkt widzenia;
psychologia humanistyczna;
człowiek ma własną wrodzoną esencjalną naturę (dobrą lub przynajmniej neutralną), ma własne potrzeby, zdolności i skłonności, które mają podłoże genetyczne;
w każdej istocie ludzkiej…
… od osób normalnych.
Badania psychohistoryczne (Erikson) - studiowanie życia jednostkowego i zbiorowego połączonymi metodami psychoanalizy i historii (uwzględnienie w badaniach nie tylko wiedzy o danej osobie, ale też wiedzy o społeczeństwie, w którym dana osoba żyła, także w okresie historycznym).
Typy myślenia wg Sullivana.
prototaktyczne - nieciągły szereg chwilowych stanów zdolnego do odczuwania…
… w zintegrowane, efektywne działanie).
Cechy mechanizmów obronnych u Freuda
mechanizmy obronne - środki stosowane przez ego w celu zmniejszenia nacisku zbyt silnego lęku
wyparcie, projekcja, forma reaktywna, fiksacja, regresja
cechy: 1. reagują, fałszują, zniekształcają rzeczywistość; 2. działają bez udziału świadomości.
Kompleksy u Murraya.
Kompleks - zbiór doświadczeń z wczesnego dzieciństwa, który ma rozległy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz