Pojęcia do osobowości - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia do osobowości - opracowanie  - strona 1 Pojęcia do osobowości - opracowanie  - strona 2 Pojęcia do osobowości - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Fazy rozwoju:
- Aktualizacja siebie.
-Dojrzałość osobowości.
-Utrzymanie równowagi psychicznej.
Rozwój jako :
Cel do realizacji siebie. Cel sam w sobie . Środek do innego celu.
Mechanizmy napędzające rozwój:
Uczenie się
Dostosowanie
Kryterium rozwoju osobowości:
Centralna struktura "ja"
Zadania które realizujemy
Pola , na których działa osobowość- ciąg dalszy.
4.Zaburzenia osobowości, psychopatologie
5. Środki modyfikacji zachowań patologicznych - terapia
W y mogi dobre j teorii ps y chologii osobowośc i: • Zrozumiała, dobrze wyjaśniona, specyficzna
• Prosta - oszczędność teorii , ujmuje zjawiska w ekonomiczny sposób
• Możliwość przeł o żenia teorii na empirię, na praktykę
• Poprzez analizę empiryczną można poszerzać teorię
Każdy człowiek ma w sobie własną ukrytą teorię osobowości, która powoduje, że zanieczyszczamy wiedzę; trudniej dostrzec prawdziwą osobowość człowieka. Stereotypy - tworzą ukrytą teorie osobowości.
Dane, na któr y ch opiera si ę teoria osobowości. 1 . Ź ródła danych.
1 . L - dane życia, historia człowieka
2. O - dane od obserwatora - dane od rodziców
3. T - testowe dane -zbierane odpowiednio do teorii
4. S -osobiste dane ze sprawozdań
LOTS - zbiór danych ze standaryzowanych tekstów, z procedur eksperymentalnych. Nie wiemy, które są najlepsze. Dane muszą być trafne i rzetelne. Poza 4 rodzajami danych jest jeszcze jedno źródło: opis przypadków.
Opis p rz y padków Plusy
• Unika sztuczności
• Naturalność
• Studiuje się pełną złożoność
• Analiza w głąb Minusy:
• Rzadko systematyczna obserwacja
• Subiektywna interpretacja danych jest nasycona ukrytą teorią osobowości
Eksper y ment „+" - można manipulować zmiennymi, relacje skutek i przyczyna
„-" - wywołuje sztuczną aurę
Kwestionariusz „+" - zmienne dające się zestandaryzować; uporządkowanie zmiennych
„-" - rzetelność i trafność
Ps y cho l ogia osobowości -Osobowość to maska. Człowiek dodaje i określa cechy innych. Im mniej jesteśmy precyzyjni tym lepiej okre śl amy człowieka - posługiwanie się metaforami.
• Metafor y matemat y czne - wskazują na uczenie się.
• Ilościowe i strukturalne określenia osobowości
• Metafor y biologiczne - wyjaśniają procesy człowieka
• Zasada homeostazy - dążenie do równowagi. Freud i Jung - model hydrauliczny.


(…)

…, psychopatologie
5. Środki modyfikacji zachowań patologicznych - terapia
Wymogi dobrej teorii psychologii osobowości:
• Zrozumiała, dobrze wyjaśniona, specyficzna
• Prosta - oszczędność teorii, ujmuje zjawiska w ekonomiczny sposób
• Możliwość przełożenia teorii na empirię, na praktykę
• Poprzez analizę empiryczną można poszerzać teorię
Każdy człowiek ma w sobie własną ukrytą teorię osobowości, która powoduje…
…, relacje skutek i przyczyna
„-" - wywołuje sztuczną aurę
Kwestionariusz
„+" - zmienne dające się zestandaryzować; uporządkowanie zmiennych
„-" - rzetelność i trafność
Psychologia osobowości -Osobowość to maska.
Człowiek dodaje i określa cechy innych. Im mniej jesteśmy precyzyjni tym lepiej określamy człowieka - posługiwanie się metaforami.
• Metafory matematyczne - wskazują na uczenie się.
• Ilościowe…
… - efektywność, użyteczność, ocena.
• Osobowość produktywna i nieproduktywna.
• Metoda geograficzna - różne układy cech, równoległe, źródłowe.
• Metafory antropologiczne - przekładanie modeli osobowościowych na inne cywilizacje
• adaptacja wyników z innej kultury .
Przez próbę precyzji spłycamy rzeczywiste ujęcie człowieka.
Psychologia osobowości - kształtowanie postrzegania, interpretacja człowieka.
Psychologia osobowości dotyka najgłębszych warstw człowieka, wymaga szczególnej
odpowiedzialności.
Psychoanaliza - teoria zachowania ludzkiego, osobowości.
Psychoanaliza - koncepcja powstawania zaburzeń psychicznych
Psychoanaliza - koncepcja leczenia zaburzeń, forma terapii.
Psychoanaliza - koncepcja człowieka i kultury.
Mc Dougal (Dagel) - homizm - zrozumieć człowieka to zrozumieć jego instynkty…
… to chwycie inne archetypy, animę i animus
3-Animus - pierwiastek męski u kobiety.
4.Anima - pierwiastek kobiecy u mężczyzny.
5.Cień - ciemna strona osobowości; prymitywne instynkty przekazywane w procesach
ewolucji.
Cień - poziom pnia mózgu, ośrodków podkorowych. Elementy cienia nie są czymś złym.
Car! Jung
Struktura mechanizmu rozwoju:
Ego- centrum życia, składa się ze świadomych spostrzeżeń.
Seif…
… korzystają z psychologii postaci. Organizmiczna teoria rozszerza tę podstawę, włączając do niej wszystko czym dany organizm jest i co czyni.
6. Według organizmicznego podejścia więcej można się nauczyć z wszechstronnego badania jednej osoby niż z rozległych badań izolowanej funkcji psychologicznej, wyabstrahowanej z wielu jednostek.
Przedstawiciele teorii organizmicznych : Kurt Goidstein, Prescott, Lecky , Adreas Angyal, Abraham Maslov.
Wielka Piątka w ujęciu Costa i McCrae
A. Neurotyczność - sześć składników:
1. Lęk - reagowanie napięciem i strachem, skłonności do martwienia się.
2. Agresywna wrogość - doświadczania gniewu i irytacji, wyrażane wewnątrz i na zewnątrz.
3. Depresyjność - doświadczania poczucia winy, bezradności i samotności.
4. Impulsywność -brak kontrolowania pragnień i popędów.
5…
… zadania, odwrotnie, porzucanie zadań przed ich zakończeniem.
6. Rozwaga - staranne rozważania problemu przed rozpoczęciem działania , odwrotnie impulsywność, spontaniczność przy podejmowaniu decyzji.
Teoria organizmiczna - rozszerzenie psychologii postaci na organizm jako całość.
Teoria organizmiczna - najpierw nacisk na jedność osobowości, organizm jako
zorganizowany system. Później analizowanie systemu…
…. Na początku powstają dwie idee -później
dużo więcej.
Klucz do teorii Prescotta Leckyego
Fundamentem osobowości jest struktura "ja", złożona z idei.
Trzeba zrozumieć, to co dochodzi do człowieka ze środowiska: jest to zgodne lub nie
koncepcją siebie. Cel rozwoju zależy od koncepcji osobowości.
Milton Rokeach - dogmatyzacja centralnych struktur poznawczych. Dogmatyzm - zamknięcie na nowe informacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz