Sęk, r.6,8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sęk, r.6,8 - strona 1 Sęk, r.6,8 - strona 2 Sęk, r.6,8 - strona 3

Fragment notatki:


Psychologia kliniczna, H. Sęk rozdział 6 3 podstawowe nurty w psychoanalizie: teoria popędów, psychologia ego, psych. Self
Wszystkie spełniają następujące założenia (wzięte od Frojdzika) :
*myśli, uczucia i inne zjawiska psych. zdominowane przez nieświadome, skonfliktowane siły (libido+agresja)
*konflikty psych. występują w różnych etapach rozwoju i są rozwiązywane nieświadomie, za pomocą mech. obronnych
* rozwój psych: fazowy i progresywny, zmierza do coraz bardziej dojrzałych organizacji intrapsychicznych (przekształcenia libido i agresji)
* tylko zaburzenia które można uleczyć za pomocą przeniesienia mogą podlegać psychoanalizie
MODELE ( powstały dzięki uszczegółowieniu i wzbogaceniu obserwacji klinicznych i ogólnych twierdzeń)
dynamiczny: nieuświadomione popędy kierują ludzkim zachowaniem (seks i agresja które są skonfliktowane)
popędy mają źródło, cel, obiekt, są zorganizowane przeciwstawnie (stąd konflikty) eros- tanatos, seks- agresja itd. Ź ró dła popędów w psychice i ciele. Psychiczne popędy: libido, antylibido. Libido: energia psych. która przekształca popęd seksualny . Libido narcystyczne libido przedmiotowe, tzn. zaczyna być ukierunkowywane na przedmioty świata zewnętrznego ale tez intrapsychicznie (wyobrażenia) (KATEKSJA, znamy z osobowości). Libido może być rozładowane za pomocą zaspokojenia popędu lub kateksji. Brak rozładowania powoduje fiksację libido może powodować regresję do etapu rozwoju w którym do tego doszło. Fiksacje mają wpływ na charakter jednostki, mogą być wyjaśnieniem wczesnodziecięcych urazów oraz źródłem perwersji w późniejszych etapach rozwoju. ekonomiczny: poziom energii psychicznej jest regulowany przez różne mechanizmy (zasada przyjemności, stałości, nirwany)
strukturalno-topograficzny: psychika zorganizowana przez id, ego, superego, nieświadomość, przedświadomość, świadomość
opis procesu pierwotnego, wtórnego, kateksje, antykateksje, char. id, ego, superego, mechanizmy obronne ego- było na oso, wiec nie piszę adaptacyjny: jak środowisko wpływa na człowieka i jakie są mechanizmy adaptacji do otaczających warunków
rozwojowy: sposób organizacji i układu popędów w różnych etapach rozwoju człowieka teoria libido zakłada że rozwój seksualny jest zdeterminowany biologicznie. Wyodrębnia się okresy w których preferowane są przyjemności związane ze stymulacją poszczególnych stref erogennych. Towarzyszy im pewna organizacja ego która ujawnia się przez konstelacje cech charakteru. Fazy: oralna: 0-2 r.ż strefa erogenna usta, przyjemność: ssanie, kąsanie, szarpanie, gryzienie( już wtedy impulsy sadystyczne). Fiksacja w tej faziecharakter oralny( ufność, zależność, optymizm, łatwowierność, mogą być zaburzenia odżywiania)


(…)

… nikomu się nie udaje w stu procentach…)
okresy rozwoju Mahler
faza normalnego autyzmu: bezobiektalna, dziecko funkcjonuje jak oddzielony od bodźców system, pierwsze tyg. Życia, reaguje tylko na zaburzenia homeostazy wynikające z potrzeb fizjologicznych (głód). Nie wykazuje źródeł przywiązania. faza normalnej symbiozy: 3 miesiąc, dziecko dąży do utworzenia więzi symbiotycznej, utworzenia zjednoczonego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz