Psychopatologia

note /search

Psychopatologia ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3010

.. Notatka składa się z 16 stron. Pojęcie normy prawnej Norma oznacza wypowiedź skierowaną do danej osoby lub grupy osób, zawierająca nakaz, zakaz lub dozwolenie określonego zachowania się (wzór powinnego zachowania). Normy prawne istnieją obok innych norm, z których można wyróżnić obyczaje, n...

Sęk, r.6,8

 • Psychopatologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2226

Psychologia kliniczna, H. Sęk rozdział 6 3 podstawowe nurty w psychoanalizie: teoria popędów, psychologia ego, psych. Self Wszystkie spełniają następujące założenia (wzięte od Frojdzika) : *myśli, uczucia i inne zjawiska psych. z...

Typy osobowości- wybrane definicje zdrowej osobowości

 • Psychopatologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2009

Ryn. Notatka składa się z 5 stron. Osobowość normalna albo typowa „normalność” - rozumiana statystycznie w odniesieniu do cech typowych, reprezentatywnych, czy „modalnych”; termin „osobowość normalna” odnosi się do charakterystycznych cech jednostki reprezentującej większą grupę osób czy wykazują...

Kępiński - Rodzaje nerwic

 • Psychopatologia
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2331

Ryn. Notatka składa się z 15 stron. Kępiński - Rodzaje nerwic Wstępne uwagi Prawie każdy we spółczesnej cywilizacji wykazuje choćby krótkotrwałe objawy nerwicowe (ok. 50% pacjentów u internistów) Porównanie cierpienia neurotyka do sytuacji przedegzaminacyjnej i kaca (tyle, że trwa u niego znaczn...

Założenia podstawowe psychiczne i społeczne aspekty ludzkiej istoty

 • Psychopatologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 875

Ryn. Notatka składa się z 7 stron. Wstęp założenia podstawowe: psychiczne i społeczne aspekty ludzkiej istoty to bardziej złożony instrument przetrwania biologicznego, broniony równie silnie, jak sam organizm; raz utrwalone struktury psychiczne to autonomiczne byty, w obliczu zagrożenia bronione...

Kryzysy psychiczne - Kubacka-Jasiecka

 • Psychopatologia
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1925

Ryn. Notatka składa się z 5 stron. Kryzysy psychiczne (emocjonalne) stanowią naturalną składową życia. Brakuje jednoznacznej definicji i rozbudowanej teorii kryzysu. Przedmiotem zainteresowania była przede wszystkim ocena czynników ryzyka wybuchu kryzysu, jego przebieg i skutki, odnoszące się do ...

Michalska - Wpr. do zagadnień zdrowia psychicznego

 • Psychopatologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1099

Ryn. Notatka składa się z 4 stron. Trudności w zdefiniowaniu pojęcia „zdrowie psychiczne” Czym jest zdrowie psychiczne? Jak zwykle w języku potocznym, pojęcie wątpliwości nie budzi. Gorzej z doprecyzowaniem naukowym. Zwykliśmy intuic...

Sposoby rozumienia normalności Rosenhan,Seligman

 • Psychopatologia
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 3157

Ryn. Notatka składa się z 11 stron. Rozdział I - Sposoby rozumienia normalności , Rosenhan, Seligman Co to znaczy, gdy mówimy, że ktoś jest nienormalny? Skąd wiemy, że dana osoba jest nienormalna?: przypadek Joyce Brown Nie ma precyzyjnych definicji patologii, ani wolnych od błędów sposobów jej r...

Sęk Pojęcie normy, normalności i zdrowia

 • Psychopatologia
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 4368

Ryn. Notatka składa się z 2 stron. Sęk „Pojęcie normy, normalności i zdrowia” rozdz.4 Norma - idealny/realny wzorzec własności, normy mają różne odniesienia. Normalność - zbiór właściwości przypisywanych osobom, grupom, społecznościom, instytucjom, które są zgodne z wzorcem (normą). Normy w

Seligaman - Zaburzenia osobowości

 • Psychopatologia
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4116

Ryn. Notatka składa się z 9 stron. ROZDZIAŁ 9 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI: OSOBOWOŚC- stosunkowo stabilne psychiczne i behawioralne właściwości jednostki, jej sposobu patrzenia na świat i odniesień do niego. ZABURZENIA OSOBOWOŚCI- trwałe wzorce niefunkcjonalnego postępowania. U cierpiących na nie obs...