typy osobowości- wybrane definicje zdrowej osobowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
typy osobowości-  wybrane definicje zdrowej osobowości  - strona 1 typy osobowości-  wybrane definicje zdrowej osobowości  - strona 2 typy osobowości-  wybrane definicje zdrowej osobowości  - strona 3

Fragment notatki:

Ryn. Notatka składa się z 5 stron.
Osobowość normalna albo typowa „normalność” - rozumiana statystycznie w odniesieniu do cech typowych, reprezentatywnych, czy „modalnych”; termin „osobowość normalna” odnosi się do charakterystycznych cech jednostki reprezentującej większą grupę osób czy wykazującej podobieństwo do niej (naturalnie osobowość typowa nie musi być koniecznie osobowością zdrową ); osobowość typowa wyposażona jest w dwojakiego rodzaju potencjał- może „rozwijać się” w kierunku lepszego funkcjonowania lub ulegać „regresji” w kierunku choroby psychicznej;
Wybrane definicje zdrowej osobowości. Koncepcje zdrowej osobowości. Psychoanalityczna koncepcja zdrowej osobowości Freud - nie podjął poważniejszej próby opisu zdrowej osobowości - „na zdrowie składa się zdolność do miłości [zdrowa osoba nie boi się swoich uczuć i emocji, ekspresja w związku miłosnym jest bardziej spontaniczna] i efektywnej pracy [mniejsza skłonność do represji wiąże się z mniejszymi wydatkami energetycznymi]” (odburknął). W terminach psychoanalitycznych można powiedzieć, że zdrowa osobowość jest wynikiem harmonii między odrębnymi składnikami osobowości - id , ego a superego (celem terapii psychoanalitycznej zajęcie przez ego miejsca id - zdrowa osobowość potrafi zaspokajać swoje potrzeby nie narażając się przy tym na poczucie winy czy ostracyzm społeczny, a w sytuacjach, w których do czasu terapii zachowywała się w sposób kompulsywny czy impulsywnie, może posłużyć się racjonalnym wyborem i kontrolować swoje zachowanie
Koncepcja Adlera: więź społeczna Przypom nienie sylwetki: początkowo bliski Freudowi, później zrywa z nim, nie mogąc pogodzić się z pewnymi tezami teoretycznymi (dominacja sfery seksualnej w rozwoju nerwicy). W rozwoju choroby główną rolę odgrywają poczucie niższości i kompensacyjne dążenie do mocy (zaburzając zdolność do miłości i pracy). Zdrowa osobowość: celem rozwoju osobowego i/lub terapii jest osiągnięcie „poczucia więzi społecznej” - uczucia jedności i braterstwa z bliźnimi (w konsekwencji: braku rywalizacji i dążenia do dominacji, postrzeganie bliźnich jako istot wartościowych, będących celem samym w sobie). Adler wprowadza do teorii zdrowej osobowości czynnik interpersonalny. Zdrowa osobowość w pismach Junga Zdrowa osobowość: celem rozwoju i terapii jest osiągnięcie samourzeczywistnienia - integracji konfliktowych elementów osobowości w niepowtarzalną, harmonijną całość. Człowieka można uznać za zdrowego, kiedy staje się „sobą” - odpowiedzialną, niepowtarzalną osobą, która znalazła sens swego istnienia.

(…)

… twórcze;
opór wobec wpływów kulturowych;
Carl Rogers: „ludzie funkcjonujący optymalnie”
Opis zachowania pacjentów, którym umożliwiono „realizowanie się” podobne do tego, jakie zachodzi w procesie skutecznej terapii osobowości:
niechęć do zachowań fasadowych;
niechęć do „powinności” (nierealnych, zinternalizowanych wzorów postępowania);
odejście od „spełniania oczekiwań innych” w niewolniczy…
… się także zapożyczenia z filozofii wschodu - np. Maslow);
Marie Jahoda - „większość pozytywnych definicji zdrowia psychicznego uwzględnia jeden lub więcej z poniższych aspektów”:
postawa jednostki wobec własnej osoby;
charakter i stopień zaawansowania procesu samourzeczywistnienia;
stopień integracji osiągniętej przez jednostkę;
stopień autonomii osiągniętej przez jednostkę;
adekwatność spostrzegania rzeczywistości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz