Jourard - Zdrowa osobowość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jourard - Zdrowa osobowość - strona 1 Jourard - Zdrowa osobowość - strona 2 Jourard - Zdrowa osobowość - strona 3

Fragment notatki:

Ryn. Notatka składa się z 4 stron.
JOURARD S.M. WYBRANE DEFINICJE ZDROWEJ OSOBOWOŚCI .
słowo „normalny” w medycynie = synonim zdrowia
w statystyce - właściwość normy, to co powszechne, przeciętne, reprezentatywne dla danej grupy
dawne prace z higieny psychicznej : normalny = człowiek, który nie wykazuje objawów choroby psychicznej.
Wg. Jourarda - używa słowa normalny dal oznaczenia : cech typowych , reprezentatywnych, „modalnych'
Socjologowie w swoich pracach empirycznych, zajmują się często osobowością typową, politycy, kierują swoje przemówienia do osobowości typowej.
Osobowość typowa [ czyli mająca te reprezentatywne cechy Joourarda ] nie musi być koniecznie zdrową.
Potencjał typowej osobowości:
muszę się rozwijać- kierunek - lepsze funkcjonowanie - zdrowie
muszę ulegać regresji - kierunek - choroba psychiczna
koncepcje zdrowej osobowości
psychoanalityczna - Freud zdrowie składa się ze zdolności do miłości i do efektywnej pracy[ inaczej zdrowa osobowość jest wynikiem harmonii pomiędzy id, ego i superego] Miejsce id powinno zająć ego- wg. Freuda. U jednostek patologicznych siła ego jest osłabiona, ego nie spełnia prawidłowo swoich funkcji np. pacjenci neurotyczni- radzą sobie z konfliktem pomiędzy popędami a sferą modalną za pomocą tłumienia - a to sprzyja neurotycznym objawom.
Człowiek zdrowy może wybrać pomiędzy wyrażaniem uczuć i hamowaniem swojej ekspresji, pomiędzy dążeniem do zaspokojenia potrzeb, a odrzuceniem zaspokojenia ich.
Zdrowa osobowość charakteryzuje się harmonią pomiędzy odrębnymi składnikami osobowości. koncepcja Adlera Poczucie niższości i kompensacyjne dążenie do mocy odgrywa dużą rolę w nerwicy, zaburzając zdolność do miłości i pracy.
Zainteresowanie społeczne=poczucie więzi społecznej. Poczucie jedności i więzi braterskiej jest ważnym celem rozwoju osobowego i terapii, ludzie, którzy to osiągnęli nie rywalizują w głupi sposób, nie dążą do dominacji.
Jung Zdrowa osoba, to osoba będąca sobą, odpowiedzialna, niepowtarzalna, która ma cel i sens swojego istnienia
Otto Rank .
Artysta = twórca = szczytowa forma ludzkiego rozwoju
Neurotycy wg. Ranka = osoby o silnych pragnieniach i tendencjach twórczych, ale mających w sobie za mało siły/odwagi, by zostawić po sobie ślad w otoczeniu. Kształtują natomiast swą własną osobowość.
Cechy zdrowej osobowości
Odwaga osiągania poziomu odrębnej, samodzielnej osoby
Oryginalność
Twórczość
Afirmacja własnej woli


(…)

…. Uważa siebie za osobę i innych też tak traktuje. Współżycie z innymi opiera na dialogu, bez pierwiastka bezosobowego, odpowiedzialna za swoje życie [ celem rozwoju i terapii jest odpowiedzialność za swoje życie]
Maslow o zdrowiu psychicznym
Warunkiem rozwoju jest zaspokojenie potrzeb podstawowych [niższe].
Realizacja własnego ja jest raczej efektem ubocznym aktywnego zaangażowania osoby w jakiś cel…
… przypodobania się innym
Dążenie do autokierownictwa
Dążenie do samoakceptacji
Dążenie do otwartości wobec własnych przeżyć
Dążenie do akceptacji innych
Prawdziwe istnienie= doświadczanie.
Jurgen Ruesch o zdrowej osobowości
Wskaźnik zdrowej osobowości = zdolność do komunikowania się.
William Blatz o zdrowiu psychicznym
Wiara w siebie występuje u osób, które osiągnęły odpowiedni poziom poczucia bezpieczeństwa…
…= oświecenie, gdy człowiek potrafi przyjąć postawę przyzwolenia wobec zdarzeń- odblokowuje swoje świadomie kontrolujące ego, czy ja, przeżywa świat spontanicznie, pozwalając, aby wszystko działo się samo.
Harie Jahoda- większość pozytywnych definicji zdrowia psychicznego uwzględnia jeden lub więcej aspektów.
postawa jednostki wobec własnej osoby
charakter i stopień zaawansowania procesu samourzeczywistnienia…
… zdrowej osobowości:
odwaga i gotowość do przyswajania sobie nowych umiejętności
szeroki repertuar umiejętności
bezpieczeństwo z niezależności WIARA W SIEBIE
Allport - kryteria zdrowej osobowości.
Rozciągłość ego
zdolność do przejawiania zainteresowania czymś więcej nią ciałem, czy dobrami materialnymi
obiektywna ocena własnej osoby
nadrzędna filozofia życia
zdolność do serdecznego, głębokiego kontaktu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz