Psychodynamiczne podejścia do osobowości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychodynamiczne podejścia do osobowości-opracowanie - strona 1 Psychodynamiczne podejścia do osobowości-opracowanie - strona 2 Psychodynamiczne podejścia do osobowości-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Psychodynamiczne podejścia do osobowości
Psychoanaliza to teoria osobowości, szkoła interpretacji zaburzeń, metoda leczenia.
Zwróciła uwagę np. na motywy zachowań inne niż te, które sami wskazujemy
nieświadomość
Na podejście ściśle psychoanalityczne składają się 4 założenia:
1. o doniosłej roli procesów nieświadomych
2. o konfliktach i mechanizmach obronnych
3. o kompleksie Edypa
4. o centralnej w rozwoju osobowości roli popędów seksualnego i agresywnego
Podejścia psychodynamiczne - jedynie dwa pierwsze założenia
KLASYCZNA PSYCHOANALIZA - TEORIA FREUDA
Tezy Freuda a współczesne badania
5 perspektyw teorii, zwanych modelami psychiki (Rapaport i Gill) :
1. model dynamiczny - rola i działanie popędów: seksualnego i agresywnego
2. model ekonomiczny - funkcjonowanie i przemieszczanie się w psychice energia
3. model topograficzny - świadome, przedświadome i nieświadome procesy psychiczne
4. model rozwojowy - stadia rozwoju (teraźniejszość kształtowana przez przeszłość)
5. model strukturalny - struktury psychiczne: id, ego i superego
TEORIA POPĘDÓW (MODEL DYNAMICZNY)
siłą motywującą zachowanie są popędy: seksualny, agresywny
popędy reprezentują naturę w konflikcie między naturą a kulturą popędy charakteryzowane są przez źródło, cel i obiekt lub jego psychiczną reprezentację motywy tkwią w organizmie, można się jedynie do nich przystosować, kiedy zagrażają można je usunąć odcinając od świadomości
ENERGIA PSYCHICZNA (MODEL EKONOMICZNY)
popęd dąży do rozładowania; sposób, w jaki zostaje wyrażony oraz obiekt za pomocą którego zostaje rozładowany podlegają ciągłym zmianom
każda czynność psychiczna (myśl, fantazja, marzenie) naładowana jest pewną ilością energii popędowej, której towarzyszy impuls do rozładowania wytworzonego napięcia
naładowanie energią psychiczną to kateksja
w naszym aparacie psychicznym dokonuje się „gospodarowanie” energią (model zwany hydraulicznym)
motywy mogą ulegać wielu przekształceniom: przybierać postać symptomu, marzenia sennego, dowcipu, pomyłki językowej, zachowania lub ideologii
NIEŚWIADOMOŚĆ (MODEL TOPOGRAFICZNY)
determinizm psychiczny - przekonanie, że w naszym funkcjonowaniu psychicznym nic nie dzieje się przez przypadek
dowody istnienia nieświadomości wg Freuda: zjawiska posthipnotyczne oraz niepamięć wydarzeń z przeszłośći u neurotyków
procesy psychiczne:

(…)

… a nie przyjemność
osoby zdrowe stawiają sobie cele realne, zaś osoby nerwicowe - cele fikcyjne (nierealistyczne) lub reagują chorobą, która przynosi wtórne korzyści NEOPSYCHOANALIZA
w stosunku do klasycznych teorii: akcent na czynniki kulturowe lub interpersonalne
przedstawiciele: Karen Horney, Erich Fromm, Harry Sullivan, Eric Erikson, H. Hartman, D. Rapaport, M. Klein, M. Makler
KAREN HORNEY
nacisk na czynniki…
… kulturowe ważniejsze niż biologiczne, większa możliwość zmiany i samorealizacji
ERICH FROMM - PSYCHOLOGIA KULTUROWA
człowiek w relacjach z innymi i z kształtującą go kulturą
niezmienna jedynie konieczność zaspokajania potrzeb fizjologicznych oraz potrzeby bliskości (unikania izolacji)
więź pierwotna - daje poczucie bezpieczeństwa i orientację
dorastanie to proces indywiduacji (aspekt pozytywny i negatywny…
… określonego charakteru (Abraham, Fenichel)
charakter to stały wzorzec funkcjonowania (=osobowość)
podstawowe potrzeby mogą być gratyfikowane nadmiernie, niedostatecznie lub niespójnie
intensywny konflikt prowadzi do fiksacji - zatrzymania impulsu seksualnego w danym punkcie rozwoju; konflikt mniej intensywny - fiksacja prowadzi do regresji do danego stadium w sytuacjach stresu kompromis to określone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz