psychologia - 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3675
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 psychologia -  6 - strona 1  psychologia -  6 - strona 2  psychologia -  6 - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT 6 OSOBOWOŚĆ właściwości psychologiczne stanowiące o ciągłości zachowań jednostki w różnych sytuacjach i w różnym czasie
kształtują ją łącznie czynniki biologiczne, sytuacyjne i procesy psychiczne - wszystkie osadzone w kontekście socjokulturowym i rozwojowym
- przemieszczenie agresji (poszukiwanie kozła ofiarnego)
- kontrowersja osoba-sytuacja
DYSPOZYCJA względnie stała właściwość osobowości, taka jak temperament, cecha lub typ osobowości
PROCES wewnętrzny proces, w który osobowość angażuje motywację, emocje, spostrzeganie OSOBOWOŚCIOWY i uczenie się na poziomie świadomym i nieświadomym
teoria dyspozycyjna i teoria procesów
humory (krew, flegma, czarna żółć, żółć), Hipokrates, sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk
Wszystkie teorie dyspozycyjne wskazują, że spójność osobowości w czasie jest wynikiem istnienia niewielkiej wiązki właściwości osobowości, określanych jako temperamenty, cechy lub typy. TEORIE są to podejścia do osobowości, które odwołują się do temperamentu, cech i typów DYSPOZYCYJNE
TEMPERAMENT biologicznie uwarunkowane predyspozycje osobowościowe, które ujawniają się zwykle we wczesnym dzieciństwie, stanowią podłoże osobowości i określają stosunek jednostki do życia
predyspozycje biologiczne tworzą podstawy naszej osobowości
CECHY stałe właściwości osobowości, które od wewnątrz kierują myślami jednostki oraz jej działaniami w różnych okolicznościach - cechy jako produkty ukrytych procesów psychologicznych
teoria cech, analiza czynnikowa
TEORIA teoria cech zakładająca, że osobowość składa się z pięciu wymiarów (zwanych PIĘCIOCZYNNIKOWA także „wielką piątką”): otwartości na doświadczenie, sumienności, ekstrawersji, ugodowości i neurotyczności
- Teoria Costy i Mc Crae: Wielka Piątka (5 głównych czynników osobowości) •Otwartość na doświadczenia (dociekliwość intelektualna) •Sumienność •Ugodowość •Ekstrawersja •Neurotyczność
Zalety i wady teorii: • umożliwia przewidywanie zachowań w typowych sytuacjach, zdrowie, relacje z innymi •uproszczenie osobowości i potraktowanie jej w sposób statyczny; samospełniające się proroctwo
ZABURZENIA stan polegający na chronicznym, całościowym, sztywnym i nieprzystosowawczym OSOBOWOŚCI wzorcu myślenia, emocji, relacji społecznych lub kontroli nad impulsami narcystyczne zaburzenie osobowości, antyspołeczne zaburzenie osobowości, zaburzenie z pogranicza (osobowość typu borderline)
TYP OSOBOWOŚCI podobny do cechy, ale nie jest wymiarem, lecz kategorią, którą uważa się za wiązkę właściwości osobowościowych
Chociaż każda z teorii kładących nacisk na procesy psychiczne dostrzega inne siły działające w obrębie osobowości, wszystkie opisują osobowość jako rezultat zarówno wewnętrznych procesów psychicznych, jak i interakcji społecznych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz