Psychodynamizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4599
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychodynamizm - strona 1 Psychodynamizm - strona 2 Psychodynamizm - strona 3

Fragment notatki:


PSYCHODYNAMIZM Rozdział I: Dynamika osobowości Przedstawicielami tej koncepcji są m.in. Fromm i May. Koncepcja psychodynamiczna zasadniczo różni się od koncepcji behawiorystów. Ludzkie działanie ukierunkowane jest nie zewnętrznymi czynnikami, ale wewnętrznymi siłami motywacyjnymi
Między tymi siłami często zachodzi konflikt i są one nieświadome
Człowiek jest istotą niedoskonałą
Ważna jest struktura charakteru - dzięki znajomości tej struktury można przewidzieć zmiany w myśleniu i zachowaniu
Celem psychologii jest poznanie osobowości człowieka
Zachowania nieprzystosowawcze wynikają z działania sił wewnętrznych, których jednostka nie kontroluje, albo nawet nie wie, że one istnieją (Bandura)
Psychodynamiści (?) opracowali zasady psychoterapii metodą kliniczną (przeciwieństwo do inżynierii zachowania u behawiorystów)
Psychoanaliza jako jedna z wersji koncepcji psychodynamicznej - następcy Freuda - Horney, Sullivan, Fromm stworzyli neopsychoanalizę, nazywaną też psychoanalizą społeczną lub kulturową. Badania Erika Eriksona - w życiu człowieka można wyróżnić 8 faz psychospołecznych. W każdej występuje jakiś konflikt między celami a siłami, a złe rozwiązanie tego konfliktu skutkuje kryzysem tożsamości.
Niektórzy łączyli psychodynamizm z egzystencjalizmem i fenomenologią (May, Ling), inni z marksizmem (Fromm), inni z behawioryzmem (Dollard i Miller). Ci ostatni wprowadzili 4 terminy:
Popędy - pobudki wew. lub zew. motywujące działanie
Wskazówki - sygnały decydujące o tym, kiedy i jak człowiek zareaguje
Wzmocnienia - zdarzenia, które redukują popęd
Reakcje Obecnie - psychoanaliza współczesna. Psychoanaliza wyszła od Freuda, jednak większość jego postulatów zakwestionowano. Współczesny obraz psychoanalizy stworzyli tacy uczeni jak Horney, Fromm, May, Gordon.
Rozdział II: Popędy i tyrania nieświadomości Popędy - większość NIE jest zaprogramowana przez naturę, ale wykształca się w procesie uspołecznienia. Popędy są nieświadome - jest to fundamentalna zasada psychodynamizmu.
Popędy pierwotne są wrodzone i ich zaspokojenie jest niezbędne do przeżycia np głód
Popędy wtórne powstają w wyniku socjalizacji:
Potrzeby bezpieczeństwa - unikanie zagrożeń
Potrzeby społeczne - dążenie do kontaktów międzyludzkich
Potrzeby osobiste - chęć samorozwoju itd.
Proces socjalizacji wg psychoanalityków to proces kształtowania popędów i programów osiągania ich dzięki oddziaływaniom warunków społecznych i kultury. Wg psychoanalityków przemożny wpływ na nabywanie popędów wtórnych mają pierwsze lata życia dziecka spędzone w środowisku rodzinnym.

(…)

…, a nie zaspokojenie potrzeb ludzi
Ludzie poddani są manipulacji
Zagrożenie potrzeby tożsamości i integracji osobowości - zatracenie „ja” („być) na rzecz ego („mieć”).
Teoria gier - teoria sytuacji konfliktowych. Każdy konflikt to rodzaj gry, w której wybór odpowiedniej strategii jest konieczny, żeby rozwiązać konflikt z największymi korzyściami dla wszystkich, biorących udział w „grze”.
Rozdział IV: Sztuka samoobrony
Człowiek posiada zasób mechanizmów obronnych wytworzonych przez system obronny „Ja”.
Mechanizmy obronne to zachowania nawykowe zyskane w procesie socjalizacji
Są nieświadome
Obniżają poziom lęku, utrzymują wysoką samoocenę, chronią poczucie godności, pomagają odnaleźć miejsce w świecie
Rodzaje mechanizmów obronnych:
Represja = wyparcie, odkryta przez Freuda. Polega na całowitym zapomnieniu…
… na innych ludzi. Ma ona charakter wybiórczy, dotyczy ludzi na tyle podobnych do jednostki, że projekcja jest prawdopodobna i na tyle różnych, że nie wywołuje lęku. Projekcja zmniejsza lęk i podnosi samoocenę.
Racjonalizacja - nieadekwatne wyjaśnianie przyczyn zachowania, błędne przedstawianie swoich motywów. Jest nieświadoma i związana z samooszukiwaniem. Zawadzki wyróżnił dwa rodzaje racjonalizacji:
„Kwaśne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz