Wprowadzenie do psychologii

note /search

Koncepcja poznawcza- trzecia psychologia

 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 4130

KONCEPCJA POZNAWCZA - „Trzecia psychologia” Rozdział I: Architektura umysłu Inna koncepcja człowieka: Człowiek to samodzielna jednostka, mająca wpływ na własny los Człowiek nadaje wartość odbieranych informacjom Umiejętność generowania informacji i wiedzy Formowaniu osobowości ma służyć celowe...

Kozielecki Koncepcje psychologiczne

 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 4018
Wyświetleń: 7385

Józef Kozielecki „Psychologiczne koncepcje człowieka” BEHAWIORYZM Rozdział I - środowisko a zachowanie Behawioryzm - przełom XIX/XX wieku (Thorndike, Tolman, Skinner), nie zyskała uznania. Niżej opisany behawrioryzm wg Skinnera (książka „Poz...

Psychodynamizm

 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4739

PSYCHODYNAMIZM Rozdział I: Dynamika osobowości Przedstawicielami tej koncepcji są m.in. Fromm i May. Koncepcja psychodynamiczna zasadniczo różni się od koncepcji behawiorystów. Ludzkie działanie ukierunkowane jest nie zewnętrznymi czynnikami, ale wewnętrznymi siłami motywacyjnymi Między tymi sił...

Psychologia humanistyczna

 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4207

PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA Rozdział I Psychologia humanistyczna powstała w latach 60. XX wieku. Jej wybitni przedstawiciele to Maslow i Rogers . W koncepcji tej szukano odpowiedzi na pytanie, jak człowiek zdrowy może się samorozwijać. Człowiek składa się z „ja” i „organizmu” , które tworzą całość....

Test próbny

 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2688

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII Test próbny 24.01.2011 Zjawisko ruchu pozornego wykazało nieadekwatność: Zasady stałości Działanie psychologów postaci przypada na okres pierwszej ćwierci XX wieku. Psychologia Wundta: paraleliz, introspekcyjna

Koncepcje psychologiczne człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 5236

JÓZEF KOZIELECKI „KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE CZŁOWIEKA” KONCEPCJA HUMANISTYCZNA Koncepcja humanistyczna człowieka powstała, gdy podjęto próby poszukiwania adekwatnego i spójnego obrazu człowieka. Jedną z takich prób jest psychologia hu...

Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2030

Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona Zagadnienie ludzkiej tożsamości jest jednym z centralnych zagadnień w psychologii osobowości. Istnieją jednak bardzo zasadnicze różnice między poszczególnymi kierunkami psychologicznymi w inter...

Koncepcja ewolucjonistyczna - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2443

GENEZA Psychologia ewolucyjna jest najmłodszą  koncepcją psychologiczną łączącą  w sobie  elementy czterech wcześniejszych koncepcji  psychologicznych : • Behawiorystycznej • Psychodynamicznej • Poznawczej • Humanistycznej Widoczne w psychologii ewolucyjnej jest także  rozwijanie i wyjaśnianie prob...

Koncepcja humanistyczna - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 6573

Józef Kozielecki (ur. 17 października 1936 w  Wiln ie) – polski ps ycholog, p rofesor  Uniwersytetu Warszawskiego (od 1977  r.) Znawca  transgresji. Prowadził badania naukowe i wykłady na uczelniach zagranicznych – m.in. na  Uniwersytecie Stanford w S tanford i Ind iana University w  Bloomington (U...

Wprowadzenie do psychologii - wykład 10

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3367

Wprowadzenie do psychologii. Wykład  2_10:  Rozwój człowieka w ciągu życia 1    Wprowadzenie do psychologii: Wykład 2_10: Rozwój człowieka w ciągu życia      Plan:  1.  Co jest a co nie jest rozwojem?   2.  Koncepcje rozwoju człowieka   3.  Na jakie etapy można podzielić życie człowiek   1.  Okres ...