Koncepcja ewolucjonistyczna - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja ewolucjonistyczna - opracowanie  - strona 1 Koncepcja ewolucjonistyczna - opracowanie  - strona 2 Koncepcja ewolucjonistyczna - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

GENEZA Psychologia ewolucyjna jest najmłodszą  koncepcją psychologiczną łączącą  w sobie  elementy czterech wcześniejszych koncepcji  psychologicznych : • Behawiorystycznej • Psychodynamicznej • Poznawczej • Humanistycznej Widoczne w psychologii ewolucyjnej jest także  rozwijanie i wyjaśnianie problematyki poruszanej  przez starsze koncepcje a także ukazanie  zupełnie nowych problemów jakie znajdują się w  kręgu zainteresowań psychologów  ewolucjonistycznych.    PRZEDSTAWICIELE • Robert Trivers Sfo rmu łow ał t eor ię a ltr uiz mu  odw zaj em nio neg o mó wią cą  o tym  że z  pu nkt u w idze nia   samo lubn ych  gen ów  le psz a  jes t w zaj emn a p omo c n iż  walk a p onie waż  w alk a  pom ięd zy  nimi  może   zak ońc zyć  się  klę ską   kon kur ują cyc h z e s obą   gen ów • David M. Buss – autor książki  ,,Psychologia Ewolucyjna” • William Hamilton • Robert Trivers Powszechne nieporozumienia  na temat teorii ewolucji   - Pierwsze nieporozumienie - Drugie nieporozumienie - Trzecie nieporozumienie - Piąte nieporozumienie  -Czwarte nieporozumienie Problemy walki o byt czyli  walka z wrogimi siłami  natury.    Zdobywanie i wybór pożywienia. a) Wybór pożywienia u ludzi. b) Wybór pożywienia u szczurów.  Problemy życia w grupie 1. Rozwój współpracy a.  Problem altruizmu b. Wet za wet 2. Przykłady współpracy w naturze a.  Dzielenie się jedzeniem u nietoperzy wampirów c. Teoria umowy społecznej   -umiejętność pamiętania konkretnych ludzi -umiejętność zapamiętywania histori  kontaktów z wieloma ludźmi .-Umiejętność komunikowana innym swojego stanowiska. -Umiejętność rozumienia potrzeb innych osób -Umiejętność liczenia kosztów i korzyści nie zależnie od tego co jest przedmiotem  wymiany. 3. Psychologia przyjaźni a . Liczba zajętych miejsc b . Pozytywne efekty uboczne c . Wybieramy ludzi którzy dobrze nas rozumieją d . Wybieramy przyjaciół którzy chcą tego samego co my.:  e . Wybieramy ludzi którzy uważają nas za niezastąpionych Agresja i Wojna a)Agresja jako sposób rozwiązywania problemów adaptacyjnych b)-Obrona przed atakiem c) -odstraszanie potencjalnych agresorów  d) Dlaczego mężczyźni są bardziej agresywni niż kobiety? e) Empiryczne dowody zróżnicowania form agresji. -) Okoliczności wyzwalające kobiecą agresje przeciw kobiecie -) - Okoliczności wyzwalające męską agresje przeciw kobietom 

(…)

…) Dlaczego mężczyźni są bardziej agresywni niż kobiety?
e) Empiryczne dowody zróżnicowania form agresji.
-)Okoliczności wyzwalające kobiecą agresje przeciw kobiecie
-)- Okoliczności wyzwalające męską agresje przeciw kobietom
Konflikt płci
-konflikty na tle seksualnym
-- udawanie zaangażowania
-- molestowanie seksualne
-- przemoc seksualna
Metody testowania hipotez ewolucyjnych
Kiedy dojdzie do sformułowania…
… różnych gatunków
b)Porównanie samców i samic
c)Porównanie przedstawicieli tego
samego gatunku
d)Porównanie tych samych osobników w
różnych kontekstach
e)Metody eksperymentalne
Źródła danych do testowania hipotez:
a)Znaleziska archeologiczne
b)Dane ze społeczeństw łowieckozbierackich
c)Obserwacje
d)Zwierzenia
e)Zapiski i dokumenty
 
f)Wytwory człowieka
Trzy hipotezy ewolucyjne:
a)W miarę możliwości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz