Socjobiologiczna koncepcja człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjobiologiczna koncepcja człowieka - strona 1 Socjobiologiczna koncepcja człowieka - strona 2 Socjobiologiczna koncepcja człowieka - strona 3

Fragment notatki:

Niemalże od początku istnienia życia człowiek zadaje sobie pytanie: kim jest i co determinuje jego zachowanie? Wielu naukowców próbowało zgłębić wiedzę z różnych dziedzin życia, aby odpowiedzieć na te dręczące ludzkość pytania. Próba wyjaśnienia natury ludzkiej opierała się na naukach społecznych takich jak socjologia, filozofia czy psychologia. Dopiero niedawno zaczęto dostrzegać fakt, iż również biologiczne nauki, a w szczególności powstała w 1975 roku socjobiologia, odgrywają istotną rolę w rozstrzyganiu tych kwestii.
Tak więc znaczenie czynników biologicznych w wyjaśnianiu zachowań społecznych stanowi od jakiegoś czasu ważny i istotny problem. Odpowiedzi na pytanie - w jakim stopniu zachowanie człowieka jest zdeterminowane przez otoczenie, a więc czynniki kulturowe i społeczne, a w jakim mają na nie wpływ cechy behawioralne dziedziczone genetycznie - stara się udzielić między innymi właśnie socjobiologia. Zdaniem ojca socjobiologii Wilsona „krępujący wpływ genów oraz ograniczona liczba środowisk, w których człowiek może żyć, wyznaczają dość ściśle granice możliwego zachowania się.” Niżej postaramy się przedstawić socjobiologiczną koncepcję odnośnie tego problemu, która zmierza wyraźnie w stronę uznania genetycznej determinacji zachowań ludzkich- całe świadome życie sprowadzić można do skutków działania podstawowych zaprogramowanych przez geny instynktów będących na służbie gatunku. Aby wyjaśnić motywy ludzkich działań istotne jest dokonanie analizy natury ludzkiej. W sensie szerszym natura ludzka to pełny zestaw wrodzonych predyspozycji zachowaniowych, charakteryzujący gatunek ludzki, natomiast w węższym sensie to predyspozycje, które wywierają wpływ na społeczne zachowanie się. Na ogół uważa się, że biologiczna wizja natury ludzkiej we współczesnych naukach społecznych ma swój rodowód w przedstawionej przez Thomasa Hobbesa w siedemnastym wieku koncepcji niezmienności natury ludzkiej, którą cechuje egoizm. „Człowiek człowiekowi wilkiem” (homo homini lupus) i „wojna wszystkich ze wszystkimi” (bellum omnium contra omnes) to zwięzła charakterystyka natury ludzkiej i wynikających z niej stosunków społecznych w ujęciu Hobbesa. Inaczej mówiąc, stosunki między ludźmi wyrażają współzawodnictwo, wzajemny strach przed sobą i pragnienie chwały. Dla Hobbesa celem organizacji społecznej było jedynie regulowanie tych nieuniknionych cech natury ludzkiej.
Pierwszą biologiczną teorią zachowania się była etologia, która powstała w Europie w początkach XX wieku. Etologia zajmuje się przyrodniczą analizą instynktów, tzn. wrodzonymi sposobami zachowania się. Jej fundament stanowi przekonanie, że odkryte przez Ch. O. Whitmana i O. Heinrotha stałe, specyficzne dla danej grupy sposoby aktywności mają charakter wrodzony, przy czym wrodzoność tę należy interpretować biologicznie, tzn. jako informację zdobytą w procesie chemicznym, czyli zarejestrowaną w genomie i przekazywaną dziedzicznie.

(…)

….
Mutacja- jest to zmiana sekwencji par zasad DNA, która może być dziedziczna.
Noradrenalina- jeden z hormonów katecholaminowych oraz ważny neuroprzekaźnik w układzie nerwowym, zwana także norepinefryną, szczególnie w piśmiennictwie amerykańskim.
Ontogeneza- rozwój jednego organizmu w czasie pojedynczego cyklu życiowego.
Popęd- motyw; stany wewnętrzne ukierunkowujące dany organizm ku określonemu celowi…
… na pokolenie, to są one, jak się wydaje, przynajmniej częściowo przekazywane przez geny, a nie tylko przez wychowanie.
Analizy genetyczne przeprowadzone na pewnej rodzinie holenderskiej- cierpiącej od pokoleń na rozmaite zaburzenia psychologiczne, m.in. skłonność do nieuzasadnionych wybuchów agresji- wykazały obecność dziedzicznej wady w rejonie p11-p12 na chromosomie X. Rejon ten, co natychmiast wzbudziło…
… hormonem), będąca neuroprzekaźnikiem (substancja dzięki, której neuron komunikuje się z innym neuronem, mięśniem lub gruczołem) odgrywającym bardzo istotną rolę w ośrodkowym układzie nerwowym.
Ekologia behawioralna- gałąź psychologii zajmująca się opisywaniem zachowania w kategoriach doboru naturalnego i adaptacji.
Ewolucja- łagodne, rozciągnięte w czasie przechodzenie od niższych, prostszych form…
… dziedziczności, zakodowana w postaci DNA, zajmująca określone miejsce na chromosomie. Jego rola polega na określaniu składu białka lub fragmentu cząsteczki proteinowej albo na regulowaniu aktywności innych genów.
Genom- całość sekwencji DNA w organizmie. Ludzki genom zawiera około 3 miliardów par zasad DNA.
Genotyp- suma genów zawartych w komórce danego organizmu.
Hedonizm- doktryna, zgodnie z którą osobista…
… wszystkich gatunków zwierząt.
To, co głosiła socjobiologia, można sprowadzić do trzech punktów. Po pierwsze, człowiek nie jest niczym wyjątkowym. Jest jednym z wielu gatunków zwierzęcych zamieszkujących Ziemię i podlega tym samym prawom, jakim podporządkowany jest cały świat zwierzęcy, a przede wszystkim prawom ewolucji drogą doboru naturalnego. Po drugie, ewolucja drogą doboru naturalnego doprowadziła…
… zainteresowanie badaczy, mieści między innymi geny monoaminooksydaz A i B, które spełniają istotną funkcję w metabolizmie serotoniny, dopaminy i noradrenaliny- neurotransmiterów od dawna znanych ze swej roli w regulacji zachowania. Badania dotyczące biologicznych podstaw agresywnych zachowań koncentrują się ostatnio na kwestii związku między tymi zachowaniami a poziomem serotoniny w mózgu. Serotonina odgrywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz