Wykład - Socjobiologiczna koncepcja człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4277
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Socjobiologiczna koncepcja człowieka - strona 1 Wykład - Socjobiologiczna koncepcja człowieka - strona 2

Fragment notatki:

Socjobiologiczna koncepcja człowieka
Socjobiologia skupia się na ludziach jako gatunku. Pojawiają się stwierdzenia, że człowiek pod niektórymi względami wykracza poza schematy dostosowane do innych żywych organizmów, niemniej celem tej teorii nie jest dowodzenie wyjątkowości gatunku ludzkiego.
Socjobiologia nawiązuje do tradycyjnego darwinizmu (geny podlegają ewolucji, organizmy podlegają doborowi naturalnemu, gatunki podlegają ewolucji) jednak podstawową rolę w procesie ewolucji przypisują genom, nie gatunkom. Przekonanie o powszechności opisywanych zjawisk pojawia się u Wilsona, który stwierdza, że człowiek jest typowym ssakiem, bo:
mężczyźni dominują nad kobietami;
potomstwo wymaga długotrwałej opieki;
rodzice dziecka pozostają w długotrwałych, ścisłych związkach,
dominującym rysem zachowania jest egoizm - działanie w interesie własnym i najbliższych - ale też ksenofobia i terytorializm,
powszechne jest zamiłowanie do zabaw i gier zręcznościowych.
Przykładem (dopuszczanych przez Wilsona) zachowań ludzkich wykraczających poza ten schemat może być: altruizm odwzajemniony, podział prac. Odrzuca on tezę, jakoby zachowanie ludzkie było rezultatem uczenia się a człowiek tworem środowiska naturalnego i kulturowego.
Socjobiologia postuluje, że:
większość zachowań jest determinowana genetycznie;
genetycznie ukształtowane zachowania są „przechowywane” w populacji o tyle, o ile zapewniają sukces reprodukcyjny;
ewolucyjny sens zachowania można poznać przez obserwację (najlepiej przez więcej niż jedno pokolenie) zdolności do przetrwania i reprodukcji jednostek przejawiających to zachowanie.
Zróżnicowanie osobników istnieje przede wszystkim ze względu na ich wartość biologiczną, co ma szczególnie duże znaczenie przy doborze seksualnym. Socjobiologia dużo uwagi poświęca zachowaniom mającym na celu pozyskanie partnera, stwierdzając, że są one zdeterminowane przez płeć - kobieta powinna być atrakcyjna a mężczyzna zasobny. Dużo uwagi poświęca się też altruizmowi. Stwierdza się jego egocentryczne nastawienie oraz wyróżnia się dwa rodzaje tego zjawiska:
altruizm krewniaczy - jego prawdopodobieństwo wzrasta gdy:
im bliżej spokrewnione są jednostki
gatunek jest skupiony terytorialnie
gatunek dysponuje zdolnością różnicowania krewnych
altruizm odwzajemniony - pojawia się najczęściej, gdy:
pociąga za sobą małe ryzyko dla donatora
przynosi duży pożytek beneficjentowi
istnieje duże prawdopodobieństwo odwrócenia ról (w przyszłości)
ofiarodawca i beneficjent potrafią rozpoznać się w przyszłości
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz