Czym jest socjologia?

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3878
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czym jest socjologia? - strona 1

Fragment notatki:

Temat 1. Czym jest socjologia? Presocjologiczna refleksja nad społeczeństwem i miejscem jednostki w społeczeństwie Presocjologiczna wiedza o społeczeństwie (wg. Barbary Szackiej) :
rewolucja (VI w. p.n.e.) - starożytna Grecja, pojawienie się filozofii, wyodrębnienie porządku człowieka od porządku natury.
rewolucja (XVIII w.) - oddzielenie porządku społecznego od polityki (państwo, władca).
rewolucja (XIX w.) - systematyczna refleksja nad społeczeństwem, zapoczątkowana przez Comte'a.
rewolucja (pocz. XX w. - do dziś) - pojawiają się narzędzia do badania społeczeństwa. Badania empiryczne (ankiety, obserwacje). Metodologia badawcza.
I i II rewolucja - presocjologiczna refleksja August Comte - wyróżnił 3 fazy dziejów ludzkości w dziele „Metoda pozytywna w 16 wykładach”
faza: teologiczna (odw. do mocy nadprzyrodzonych w poznawaniu świata)
faza: metafizyczna (odw. do swojego rozumu, myślenie abstrakcyjne)
faza: pozytywna (połączenie myślenia spekulatywnego z empirią, poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych)
Refleksja presocjologiczna charakteryzuje się woluntaryzmem (dominuje myślenie "jak powinno być")
Geneza i rozwój socjologii wg. Szackiej i Comte'a: socjologia istnieje od XIX w. - od momentu powstanie nazwy "socjologia"
A. Comte - w IV tomie "Kursu filozofii pozytywnej", w 1839 r. po raz pierwszy użył pojęcia "socjologia"
wg. Giddensa: narodziny socjologii miały podłoże polityczno-gospodarczo-społeczne:
po 1) rewolucja przemysłowa - eksplozja demograficzna
po 2) myśl oświeceniowa - zwątpienie w autorytet władzy, kościoła, itp.
po 3) zmiana systemów politycznych
Socjologia a inne nauki społeczne Cechą charakterystyczną nauk społecznych jest to, że nie ma jednego, uznanego paradygmatu. T. Kuhn: nauki społeczne znajdują się w fazie przedparadygmatycznej.
Przedmiot i metoda socjologii J. Szczepański "Elementarne pojęcia socjologii" socjologia - nauka o zbiorowościach, (o tworzeniu się zbiorowości, ich strukturze i procesach zachodzących w tych zbiorowościach)
socjologia ogólna: statyka społeczna (nauka o strukturach) i dynamika społeczna (nauka o funkcjonowaniu struktur, procesach i zmianach społecznych)
socjologia szczegółowa - subdyscypliny (ponad 50)
Wyobraźnia socjologiczna (Charles Wright Mills) wyobraźnia socjologiczna - Jest to zrozumienie historii i biografii oraz relacji zachodzących między nimi w ramach społeczeństwa.
rozdział osobistych trosk od publicznych problemów występujących w strukturze społecznej.
troski - pojawiają się w obrębie charakteru jednostki i w obszarze jej bezpośrednich relacji z innymi. Jest to zagrożenie wartości cenionych przez jednostkę, sprawa prywatna.


(…)

… (od 1957 r. Edward O. Wilson "Socjobiologia - nowa synteza") - systematyczne badanie wszystkich gatunków zwierząt, łącznie z człowiekiem, w celu wykrycia zależności między społecznymi zachowaniami a ewolucja danego gatunku. Oznacza to, że różne nasze zachowania społeczne mają swoje biologiczne podstawy.
Fundamentalne zasady socjobiologii (4):
1) pochodzenie od zmodyfikowanych gatunków (myśl ewolucjonistyczna Darwina - neodarwinizm)
2) oparcie na "inclusive fitness" W. Hamiltona - łączna wartość dostosowawcza
jednostką doboru naturalnego jest pojedynczy GEN (R. Dawkins "Samolubny gen")
człowiek jest tylko wehikułem genów
człowiek dąży do zoptymalizowania swojego przekazu (przekazać jak najwięcej swoich genów). Nosicielami kopii tych samych genów są ludzie spokrewnieni ze sobą.
altruizm krewniaczy - będziemy częściej przejawiać zachowanie altruistyczne wobec ludzi spokrewnionych z nami 3) zasada optymizacji (R. Trivers), czyli altruizm odwzajemniony - zachowujemy się altruistycznie tylko dlatego, bo liczymy na podobne zachowanie w stosunku do nas (nie ma czystego altruizmu!)
4) teoria gier (J. M. Smith) - zasada wet za dwa wety

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz