Koncepcja poznawcza- trzecia psychologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 3983
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja poznawcza- trzecia psychologia - strona 1 Koncepcja poznawcza- trzecia psychologia - strona 2 Koncepcja poznawcza- trzecia psychologia - strona 3

Fragment notatki:


KONCEPCJA POZNAWCZA - „Trzecia psychologia” Rozdział I: Architektura umysłu Inna koncepcja człowieka: Człowiek to samodzielna jednostka, mająca wpływ na własny los
Człowiek nadaje wartość odbieranych informacjom
Umiejętność generowania informacji i wiedzy
Formowaniu osobowości ma służyć celowe wychowanie i autokreacja Umysł: Układ poznawczy lub system reproduktywno-generatywny Umysł ma niezmienniki antropiczne : inteligencję, zdolności specjalne, pamięć trwała i świeża, możliwość myślenia abstrakcyjnego i twórczego, kompetencje językowe, szybkość przetwarzania inf.
Umysł posiada swoje ograniczenia
Istnieją pewne ruchy kulturowe, które oddziałują na mentalność ludzi: postmodernizm i kognitywizm.
Rozdział II: Struktury poznawcze. Metabolizm informacyjny. Stru ktury poznawcze to inaczej schematy lub reprezentacje poznawcze, czyli system informacji wewnętrznych, utrwalonych w pamięci jednostki.
Środowisko zewnętrzne to rodzina, szkoła itd.
Człowiek przetwarza napływające do niego informacje - jest to metabolizm i nformacyjny (A. Kępiński)
Struktury poznawcze: Źródło wiedzy o sobie samym i otoczeniu, poczucia własnej tożsamości. Wyróżniamy 4 składniki zawartości tych struktur:
Sądy o środowisku naturalnym : rzeczach, organizmach i relacjach między nimi
Wiedza o kultu rze Dane o świecie społecznym Samowiedza Wiedza, którą posiada człowiek, dzieli się na dwa rodzaje:
Wiedza deklaratywna - „Wiem, że...”, jest to wiedza o faktach
Wiedza proceduralna - „Wiem, jak...”, jest to wiedza o procedurach, strategiach działania, umiejętnościach poznawczych
Cechy struktur poznawczych można charakteryzować ze względu na treść i cechy formalne. Są one złożone , a tę złożoność można różnie oceniać. Im bardziej złożone struktury, tym człowiek ma bardziej rozwiniętą osobowość.
Abstrakcyjność-konkretność : osoby o bardzo konkretnych struktuach charakteryzują się się tym, że ich struktury poznawcze stanowią system liniowy, a osoby o abstrakcyjnych strukturach - system hierarchiczny. Potrafią oni tworzyć bardziej ogólne kategorie. O t warcie-zamknięcie : struktury są otwarte gdy człowiek modyfikuje swoje spojrzenie na świat pod wpływem nabywanych informacji
Aktywność-bierność : bierne struktury poznawcze nie wpływają na sterowanie zachowaniem w takim stopniu jak struktury aktywne
Deprywacja zmysłow a - pozbawienie dopływu bodźców. Eksperymenty przeprowadzone w ten sposób wykazały, że izolowanie człowieka od środowiska zewnętrznego ma destruktywny wpływ na percepcję - jest ona zniekształcona, osoby te wolniej się uczą, występują u nich lęki, halucynacje i zaburzenia emocjonalne. Deprywacja zaburza informacje w strukturach poznawczych.


(…)

… proponuje definicję, że dyskurs to akt ukierunkowany na pewien wynik, a tekst jest wytworem tego aktu. M. Foucault uważa, że dyskur może mieć formę dialogową i monologową. Podstawową jednostką dyskursu jest akt mowy. Rodzaje dyskursu:
Dialogowy - obowiązują tu zasada rzeczywistości i zasada kooperacji. Podział Grice'a dotyczący zasad kooperacji:
Maksyma ilości
Maksyma jakości
Maksyma odpowiedniości
Maksyma…
… nieodpowiednio:
Zbyt rygorystyczna selekcja = omijanie ważnych informacji
Tendencyjna selekcja - prowadzi do błędów, ze względu na odrzucenie wszystkiego, co jest sprzeczne z przekonaniami jednostki
Deficyt informacji w niektórych sytuacjach stymuluje czynności eksploracyjne
Rozdział II: Myślenie twórcze typu P i H.
Człowiek jest podmiotem twórczym i innowacyjnym, co może przyczynić się do rozwoju kultury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz