Pedagogika wczesnej edukacji - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3353
Wyświetleń: 18340
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika wczesnej edukacji - wykłady - strona 1

Fragment notatki:


Pierwszy wykład dotyczy wprowadzenia do tematu pedagogiki wczesnej edukacji, opisane tu zostały takie elementy tego zagadnienia jak: przedmiot pedagogiki wczesnej edukacji, pedagogika ogólna i szczegółowa, rozwój pedagogiki wczesnej edukacji jako nauki w czasach oświecenia oraz na przełomie XIX i XX wieku. Następnie znajdziemy w tekście listę przedstawicieli pedagogiki wczesnej edukacji. Kolejny wykład zawiera materiały na temat dyskursów wczesnej edukacji. W tym miejscu szczegółowej charakterystyki doczekały się takie rodzaje dyskursów wczesnej edukacji jak: dyskurs funkcjonalno-behawiorystyczny, humanistyczno-adaptacyjny, konstruktywistyczno-rozwojowy, konstruktywistyczno-społeczny i krytyczno-emancypacyjny. Następnie omówione zostało zagadnienie wiedzy osobistej, w różnych jej aspektach, w tym: wiedza osobista w procesach poznawczych, jako konstrukt umysłowy oraz wiedza potoczna, publiczna, deklaratywna, proceduralna, wiedza osobista i potoczna dzieci. Kolejnymi poruszonymi zagadnieniami są: teorie osobiste, indywidualne oraz przejawy marginalizacji wiedzy osobistej i legitymizacji wiedzy osobistej.

PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI 19.02.2011
WYKŁAD I
Pedagogika wczesnej edukacji
Przedmiot, nauka, rozwój, nazwa
Pedagogika wczesnej edukacji
Kontrowersje wokół nazwy ; pedagogika wczesnoszkolna
Nauczanie początkowe, wczesna edukacja, edukacja wczesnoszkolna Kształcenie zintegrowane - I ETAP edukacyjny w szkole podstawowej (nazwa implikuje sposób organizacji zajęć - m.in. brak podziału na przedmioty i lekcje)
Nazwa pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika wczesnej edukacji zobowiązuje nie tylko do formułowania zaleceń instrumentalnych (metodyka) ale teorii, systemów teoretycznych
Przedmiot pedagogiki wczesnej edukacji - Subdyscyplina nauk pedagogicznych Wychowanie i nauczanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, przedszkolnym
Wyrasta z teorii wychowania i dydaktyki , jest jej częścią
Rozpatruje : Istotę wychowywania i nauczania
Obiekt wychowania i nauczania
Sensowność wychowania i nauczania
Treść wychowania i nauczania
Czynniki wychowania i nauczania
Pedagogika wczesnej edukacji
-zawiera dwie części : ogólną i szczegółową
Ogólna - formułuje praw, teorie, koncepcje
Szczegółowa - „metodyka KZ” , konkretyzacja ustaleń czy koncepcji zawartych w części ogólnej
Pedagogika wczesnej edukacji
Rozległa i złożona dziedzina wiedzy
Obejmuje problematykę kształcenia dzieci w zakresie różnych kierunków edukacji KZ (kl1-3, przedszkole)
Zajęć pozalekcyjnych
Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Rozwój pedagogiki wczesnej edukacji jako nauki
Oświecenie - pojawienie się zagadnienia nauczania początkowego, wskazanie na konieczność upowszechnienia
KEN (1773 - 1794), rozbudowa szkół parafialnych , elementarz Onufrego Kopczyńskiego
Rozwój pedagogiki wczesnej edukacji jako nauki
XIX wiek - dwie koncepcje upowszechnienie System Bella-Lancastra - uczeń- monitor
Koncepcja Jana Henryka Pestalozziego, organizacja obejmowała : czytanie, pisanie, rachunki, rysunek, geometria, geografia, przyrodoznawstwo, gimnastyka, muzyka ; obecna zasada poglądowości, podstawą jest nauka o „rzeczach” ( nawiązanie do koncepcji „nauki całościowej”)
Nauka całościowa
Owidiusz Decroly - metoda ośrodków zainteresowań ,globalna metoda nauki czytania
Karol Linke - nauczanie łączne, kręgi życia i kręgi rzeczy
Maria Montessori - 3 warunki rozwoju dziecka : urządzenie otoczenia, materiały dydaktyczne, osobowość nauczyciela
Celestyn Freinet - swobodne wychowanie, szkoła aktywn

(…)

… w procesach poznawczych
Przedmiot analizy psychologii, pedagogiki - teorie interpretujące i opisujące powstawanie wiedzy w umyśle (k.behaiorystyczna - jednostka uczy się dzięki procesom warunkowania, bodziec-reakcja)
Lata 60-te XX w nowa dyscyplina : psychologia poznawcza (opisywanie procesów poznawczych, prezentowanie jak formułują one zachowanie człowieka),Chomsky, Simon, Miller, Bruner, Neisser, Piaget…
…) - najistotniejszy element edukacji , punkt wyjścia do dalszego rozwoju
Transmisja kulturowa- progresywizm, konstruktywizm
Przejawy marginalizacji wiedzy osobistej W umyśle dziecka nie można znaleźć nic, czego sami byśmy tam nie włożyli - Klus-Stańska
Dziecko uczy się kilka razy tego, co już opanowało Nastawienie na końcowy produkt (Nowicka)
Ubogi zakres kształtowania umiejętności myślenia krytyczno-twórczego…
… mechanizmów uczenia się : słuchaj i ucz się
Dyskurs humanistyczno-adaptacyjny
Edukować to akceptować
Rozwój dziecka związany z jego potencjałem samorozwojowym i zdobywaniem samowiedzy, niemierzalny
Akceptowana intuicja i wiedza nauczyciela, afirmacja dziecięcego braku wiedzy jako „ naturalnego”, nieufność wobec poszerzania wiedzy ucznia, infantylizm treści, zaufanie do samowiedzy ucznia
Koncepcje i decyzje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz