Pedagogika wczesnoszkolna

note /search

Pedagogika wczesnoszkolna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 10374

... 1) Może być traktowana , jako dyscyplina z pogranicza teorii i praktyki , która przetwarza na potrzeby praktyki to , co pojawi się w teorii innych subdyscyplin ( konstrukty teoretyczne ) 2) Można ją budować w oparciu o technologię praktycznego oddziaływania ; zainteresowanie nauczycieli...

Pedagogika wczesnoszkolna część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 5901

...Najistotniejsze cechy osoby wspomagającej: 1) empatia ( zdolność do odczuwania świata tak , jak odczuwa go druga osoba , zdolność do komunikowania innym swojego sposobu widzenia świata ) 2) ciepło , opiekuńczość 3) otwartość ( autentyzm ) – warunek do budowania zaufania między wspo...

Metoda projektów - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5530

3-stronicowa notatka z pedagogiki w formacie doc. Notatka jest opracowaniem tematu "Metoda projektów". W treści notatki pojawiają się następujące zagadnienia: pojęcie metody projektu, rodzaje projektów dydaktycznych, projekt bad...

Pedagogika wczesnoszkolna - strategie nauczycielskie, uczniowskie, ucz...

 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 588
Wyświetleń: 6811

Dokument ma 9 stron i zawiera wymienione i pokrótce opisane strategie nauczycielskie takie jak: socjalizacja, dominacja, negocjacje, fraternizacja, nieobecność i wycofanie, rytuał i rutyna, terapia zajęciowa, moralizowanie, granie samym sobą. Notatka zawiera także strategie uczniowskie: przymilność...

Wrocławska Szkoła Przyszłości

 • Uniwersytet Opolski
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4522

Została ona przygotowana na przedmiot pedagogika wczesnoszkolna. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Opolskim, a prowadzi je dr Zofia Remiszewska. (…) … bycia przegranym: nie wygrałem w konkursie plastycznym, recytatorskim, w zbiórce makulatu...

Pedagogika wczesnej edukacji - wykłady

 • Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 3416
Wyświetleń: 18445

Pierwszy wykład dotyczy wprowadzenia do tematu pedagogiki wczesnej edukacji, opisane tu zostały takie elementy tego zagadnienia jak: przedmiot pedagogiki wczesnej edukacji, pedagogika ogólna i szczegółowa, rozwój pedagogiki wczesnej edukacji jako nauki w czasach oświecenia oraz na przełomie XIX i ...

Metoda nauczania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2835

CO TO JEST METODA NAUCZANIA? KLASYFIKACJA METOD NAUCZANIA. METODA NAUCZANIA - sposób postępowania, jest to systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, bądź układ czynności nauczyciela i uczniów wypróbowany i systematycznie stosowany w cel...

Środki dydaktyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1988

CO TO SĄ ŚRODKI DYDAKTYCZNE? KLASYFIKACJA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH. ŚRODKI DYDAKTYCZNE (media) - to różnego rodzaju przedmioty, urządzenia i materiały ( pośredniki), przekazujące informację od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatów skonstruowanych ze słów, obrazów i dźwięków, a także umożliwiające u...

Cele i zadania pedagogiki wczesnoszkolnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3787

CELE I ZADANIA PW Zadania pedagogiki wczesnoszkolnej: - budzenie zainteresowań intelektualnych jako podstawy aktywno poznawczej; - kształcenie umiejętności wyrażania swoich myśli w słowach i rozumieniu myśli cudzych; - kształcenie spostrzegawczości, zdolności obserwacji, rozwijanie wyobraźni, wyraż...

Cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5215

CELE KSZTALCENIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. OPERACJONALIZACJA CELÓW KSZTAŁCENIA. CELE KSZTAŁCENIA: odnoszą się do uczniów i opisują zmianę jaką chcemy osiągnąć dotyczą opanowanych wiadomości i umiejętności, działań i postaw dotyczą zamierzonych wyników ucznia; są realizowane przy pomocy określonyc...