pedagogika wczesnoszkolna - strategie nauczycielskie, uczniowskie, uczenie się kooperacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 6636
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pedagogika wczesnoszkolna - strategie nauczycielskie, uczniowskie, uczenie się kooperacyjne - strona 1 pedagogika wczesnoszkolna - strategie nauczycielskie, uczniowskie, uczenie się kooperacyjne - strona 2 pedagogika wczesnoszkolna - strategie nauczycielskie, uczniowskie, uczenie się kooperacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 9 stron i zawiera wymienione i pokrótce opisane strategie nauczycielskie takie jak: socjalizacja, dominacja, negocjacje, fraternizacja, nieobecność i wycofanie, rytuał i rutyna, terapia zajęciowa, moralizowanie, granie samym sobą. Notatka zawiera także strategie uczniowskie: przymilność, podporządkowanie się, rytualizm, oportunizm, wycofywanie się, zachowanie niewolnika w koloniach, nieustępliwa wrogość, rebelia. Ponadto, notatka zawiera także podstawowe założenia uczenia się kooperacyjnego: interakcja twarzą w twarz, pozytywna współzależność, indywidualna i grupowa odpowiedzialność za uczenie się zadanego materiału, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, analiza procesów grupowych. W notatce opisane też są pokrótce przykładowe sposoby organizacji uczenia się kooperacyjnego: składanka, trzy stopnie wywiadu, numerowane głowy, wokół mędrca, grupa-para-solo, na linii, rundy na myślenie. Kolejne są metody dyskusji: proszę o głos, okulary, gra w karty, spór z obroną grupy, metoda 66, akwarium, kula śnieżna, dywanik pomysłów.

STRATEGIE NAUCZYCIELSKIE - P. WOODS
Socjalizacja
Są to zabiegi zmierzające do tego, żeby uczniowie czy wychowankowie zaakceptowali wzorce lansowane przez szkołę. Strategii tej służą tzw. „techniki uśmiercania”, polegające na tym, że nauczyciele i wychowawcy nie zwracają uwagi na te aspekty osobowości dzieci, które nie są zgodne z rolą „dobrego ucznia” np. łamanie woli, nagradzanie za grzeczność, nacisk na właściwy wygląd, sposób zachowania się itp.
Dominacja
Strategia ta polega na wykorzystywaniu przez nauczycieli i wychowawców przewagi wiekowej, siłowej, intelektualnej poprzez m.in. karę fizyczną, ośmieszanie, groźby.
Negocjacje
U podstaw tej strategii leży idea wymiany. Nauczyciele i wychowawcy używają tu apeli i próśb, ale też pochlebstw, obietnic, przekupstw i gróźb.
Fraternizacja
Strategia ta polega na tym, że nauczyciele lub wychowawcy starają się wejść w świat dziecka, zejść do jego poziomu, zrównać się z podopiecznymi poprzez m.in. strój, zachowanie, próby zaprzyjaźnienia się, dowcipkowanie, język.
Nieobecność i wycofanie
O strategii tej mówimy wówczas, gdy nauczyciel lub wychowawca usuwa się z pola konfliktu z dziećmi lub młodzieżą poprzez celowe skracanie lekcji, późniejsze przychodzenie na zajęcia, zadawanie prac w grupach, „nieobecność duchem”.
Rytuał i rutyna
Strategia ta ma zwiększyć posłuch Uczniów i wychowanków wobec idei porządku. Przejawia się przez powtarzanie czynności, zwyczajowy przebieg zajęć, czasem połączone z „zabijaniem czasu” (np. dyktowanie notatek).
Terapia zajęciowa
Tej strategii przyświeca idea - „robić coś, ciągle coś robić bez względu na to, czy ma to sens”. Strategia często przejawia się poprzez rysowanie map, obrazków, gry, eksperymenty, roboty ręczne, sprzątanie itp.
Moralizowanie
Strategia ta służy uzasadnieniu poprzednich czynów nauczyciela czy wychowawcy wchodzących w skład wszystkich strategii np. fraternizacja to traktowanie dzieci jak ludzi dorosłych.
Granie samym sobą - poza kategoryzacją Woods'a
Włożenie przez nauczyciela lub wychowawcę w sytuację szkolną całej swojej osobowości, nie pozostawiając nic albo prawie nic dla innych sfer to strategia określana jako…
STRATEGIE UCZNIOWSKIE - P. WOODS
Przymilność - odmiana konformizmu, starania, aby wkraść się w łaski osób posiadających władzę i tą drogą zdobyć dla siebie korzyści.
Podporządkowanie się - odmiana konformizmu, która przybiera dwojaki charakter: akceptowanie celów i zasad placówki edukacyjnej niejak

(…)

… SIĘ KOOPERACYJNEGO
W literaturze przedmiotu na ogół wymienia się pięć podstawowych elementów uczenia się kooperacyjnego. (Johnson i Johnson, 1989, cyt. za: Dembo, 1997, s.159) Spełnienie tych warunków czyni metodę bardziej skuteczną niż współzawodnictwo i nauczanie indywidualne. 1. Interakcja twarzą w twarz - niezbyt duża liczebność grupy sprzyja powstawaniu swobodnej i nieskrępowanej atmosfery; uczniowie wspólnie…
… poznawczej i inicjatywy w procesach interakcji, szczególnie istotne wydają się także dobór treści nauczania i określenie zadać odpowiednich do zainteresowań, uzdolnień i wiedzy wstępnej uczniów. 2. Pozytywna współzależność - uczniowie muszą uświadomić sobie, że razem będą „pływać lub tonąć”; oznacza to, iż muszą mieć wspólne cele, dokonywać podziału pracy, dzielić się zasobami i informacjami oraz przyjmować…
… umiejętności społecznych, nie doprowadzi do powstawania właściwych stosunków pracy wewnątrz grupy. Z punktu widzenia skuteczności uczenia się kooperacyjnego szczególnie istotne wydaje się kształtowanie takich umiejętności, jak: przewodzenie grupie, wspólne podejmowanie decyzji, budowanie atmosfery zaufania, rozwiązywanie konfliktów, efektywna komunikacja interpersonalna. Realizacji powyżej zarysowanego celu…
…: Do dyskusji wybiera się 4-5 kontrowersyjnych poglądów mieszczących się w danym kręgu tematycznym. Następnie z grupy biorących udział w dyskusji wyłania się tyle samo osób, które będą reprezentować te poglądy. Dyskusja toczy się między „wyrazicielami poglądów”. Siadają oni naprzeciw siebie, tworząc kwadrat lub pięciokąt. Pozostałe osoby zajmują miejsce w małych półkolach za tymi osobami, których poglądy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz