Pedagogika wczesnoszkolna część 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2191
Wyświetleń: 10206
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika wczesnoszkolna część 1 - strona 1 Pedagogika wczesnoszkolna część 1 - strona 2 Pedagogika wczesnoszkolna część 1 - strona 3

Fragment notatki:... 1) Może być traktowana , jako dyscyplina z pogranicza teorii i praktyki , która przetwarza na potrzeby praktyki to , co pojawi się w teorii innych subdyscyplin ( konstrukty teoretyczne )
2) Można ją budować w oparciu o technologię praktycznego oddziaływania ; zainteresowanie nauczycieli jest ukierunkowane na skuteczność oddziaływań ( odpowiednie metody , techniki.. )
3) Może być traktowana jako dyscyplina analityczna i empiryczna. W prowadzonych badaniach nawiązuje się do modeli stosowanych w naukach przyrodniczych . Uzyskuje się w ten sposób nowe fakty o nowych powiązaniach przyrodniczych ( testy , kwestionariusze )
4) Można ją budować w oparciu o metodologię humanistyczną , nieprzyrodniczy charakter zjawisk pedagogicznych. Nie wszystkie fakty w pedagogice dają się zmierzyć. Dotyczy to przede wszystkim procesu wychowania.
Te 4 sposoby wzajemnie się uzupełniają. Bez względu na sposób traktowania pedagogiki
wczesnoszkolnej są do siebie podobne.
Pedagogika wczesnoszkolna 2
Te podobieństwa to: -rozwojowe ujmowanie procesów kształcenia...

...Progres – fazę ta można łatwo zdiagnozować, następuje wówczas przyswajanie wielu nowych
wiadomości , umiejętności , ujawnia się w prostych wskaźnikach przyrostu wiedzy, zachowaniu
zgodnym z normami , różnicą pomiędzy uczniami.
Plateau – nowe doświadczenia są włączanie , systematyzowane , następuje łączenie starych
wiadomości z nowymi – przedawkowanie wiedzy.
Regres – konflikt pomiędzy „starą” a „nową” wiedzą. Dziecko uświadamia sobie brak wiedzy , tzw. Konflikt poznawczy. Ujawnia się w sferze poznawczej , jak i emocjonalnej i społecznej. Napięcie towarzyszące jednostce nasila się , jednocześnie następuje spadek aktywności w danym obszarze. Dziecko wolniej wykonuje czynności, coraz częściej zdarzają mu się błędy i pomyłki , których
wcześniej nie było. Dziecko przejawia zbyt impulsywne reakcje w porównaniu do bodźca , wahania nastroju ;spadek koncentracji i trudności z zapamiętywaniem ; podejmowanie niezrozumiałych decyzji zauważa się zwiększenie liczby konfliktów społecznych , a czasem nawet zachowania antyspołeczne. Mają charakter przejściowy...


Przedmiot Wykłady / ćwiczenia „Pedagogika wczesnoszkolna” Dr E. Kozak-Czyżewska 
 Wykład: 14.09.2008  Tożsamość pedagogiki wczesnoszkolnej: Pedagogika wczesnoszkolna rozwija się od 40-50 lat. Wcześniej nie była traktowana jako nauka , tylko jako praktyka , dlatego iż: 

pedagogika wczesnoszkolna nie może sobie pozwolić na rozdzielenie teorii od praktyki 

musi brać pod uwagę zarówno pedagogiczne , jak i psychiczne czynniki 

musi uznawać dorobek innych dziedzin nauki 

musi uwzględniać treści kształcenia 

szczególną role przypisuje się nauczycielowi 
 Jest to jedna z subdyscyplin pedagogiki. Inne subdyscypliny to: -pedagogika pracy -pedagogika przedszkolna -pedagogika społeczna -pedagogika opiekuńcza -pedagogika specjalna -dydaktyka -teoria wychowania -historia wychowania  Kryteria uznania obszaru wiedzy za naukę: -przedmiot -metody -język  Przedmiot:  Pedagogika wczesnoszkolna zajmuje się kreowaniem rozwoju dzieci między 6-7 a 10 rokiem życia , oraz przygotowaniem dzieci do podjęcia nauki w wyższych klasach szkoły podstawowej.  Kierunki rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej:  Pedagogikę tą można budować na 4 różne sposoby:  
1)  Może być traktowana , jako dyscyplina z pogranicza teorii i praktyki , która przetwarza na 
potrzeby praktyki to , co pojawi się w teorii innych subdyscyplin ( konstrukty  teore

(…)

… do prywatności
-prawo do wypowiedzi
-prawo do nauki
-prawo do życia bez przemocy
-prawo do stowarzyszania się
-prawo poszanowania godności i równości
Dziecku przyznaje się wszystkie przysługujące mu prawa i przywileje. W kształceniu dominująca rolę
pełną: partnerstwo , demokratyzm , relacje społeczne. Powinno być one prowadzone w klimacie
wolności, przy poszanowaniu godności ucznia ( nauka bez lęku , łez…
… tej teorii zastosował Howard Gardner. Uważał on że:
 nie należy odrzucać tezy o dziedziczności inteligencji
 znaczną cześć inteligencji należy rozwijać
 świat można poznawać na wiele sposobów
9 rodzajów inteligencji człowieka. ( Są one wszystkie równoprawne , tj. każdy posiada
predyspozycje do każdej z tych inteligencji.
1) Lingwistyczna ( językowa )
Jest to zdolność werbalnego porozumiewania…

musi poddawać się obserwacji
Główne obszary formułowania celów ogólnych
1)
2)
3)
4)
kształcenie umiejętności komunikowania się z ludźmi ( komunikacja werbalna i niewerbalna )
nabywanie umiejętności współdziałania z ludźmi
umiejętność posługiwania się metodami poznawania rzeczywistości
nabywanie umiejętności związanych z wyodrębnianiem , opisywaniem i wyjaśnianiem
związków pomiędzy elementami środowiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz