Pedagogika wczesnoszkolna - strona 2

note /search

Dojrzałość czy gotowość szkolna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162

DOJRZAŁOŚĆ CZY GOTOWOŚĆ SZKOLNA. OMÓW POJĘCIA. Gotowość- poprzez ćwiczenia, kształtowanie pewnych własności dziecka stwarza się szansę osiągnięcia dojrzałości szkolnej Okoń: Dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego j...

Dokument w szkole-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

DOKUMENTY W SZKOLE. PODZIAL DOKUMENTÓW. DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELA. Podział dokumentów: 1 . wymagane przez instytucje zewnętrzne: akt założycielski, status szkoły, sprawodzdania, raporty, protokoły, faktury 2 . dokumenty wewnętrzne: uchwały

Funkcje i rodzaje oceny uczniów klas 1-3-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

FUNKCJE I RODZAJE OCENY UCZNIÓW KLAS 1-3. Ocena- jest informacją o wyniku kształcenia; wynik uczenia się (ocena = stopień szkolny + obowiązkowy komentarz towarzyszący mu) Ocena powinna służyć rozwojowi ucznia, powinna dobrze informować o poziomie i rodzaju osiągnięć, powinna motywować do skutecznej...

Lateralizacja reki, oka, ucha-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

LATERALIZACJA RĘKI, OKA, UCHA. METODY BADANIA I OCENY LATERALIZACJI. LATERALIZACJA OKA: - korelacja pomiędzy okiem a ręką(1/3 badanej populacji dzieci i dorosłych, nie wykazuje dominacji prawego oka, podczas gdy ok 90 % jest praworęczna. Ręc...

Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

OMÓW DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ W ZAKRESIE ROZWOJU FIZYCZNEGO. Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego: Dojrzałość fizyczna - to ogólny dobry stan zdrowia dziecka, dobra sprawność Rychowa, poprawne funkcjonowanie organów zmysłowych Rozwój fiz...

Zasada nauczania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

CO TO JEST ZASADA NAUCZANIA? GŁÓWNE ZASADY KSZTAŁCENIA DZIECKA W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM. Zasady - normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie umożliwia osiąganie celów kształcenia. Zasada poglądowości Zasada stopniowania trudności Zasada systematyczności Zasada świadomego i aktywnego ud...

Analiza i synteza wzrokowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA. METODY BADANIA I OCENY LATERALIZACJI. ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA: - zdolność do rozpoznawania i wyróżniania bodźców wzrokowych - interpretacja bodźców wzrokowych - aż 80% informacji dociera do nas za pomocą zmysłu wzrokowego Cel: umożliwia dziecku naukę czytania i pisani...

Zmiana rozwojowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2660

CO TO JEST ZMIANA ROZWOJOWA? (KLUS-STAŃSKA) Zmiana rozwojowa: Nie jest chwilowa, lecz długotrwała Nie jest zmienną pojedynczą, lecz złożonym ciągiem zmian Ma charakter nieodwracalny Prowadzi do wzrastającego zróżnicowania układu Prowadzi do rosnącej wewn. złożoności i integracji Jest inicjowana spo...

Pedagogika wczesnoszkolna jako nauka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3983

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA JAKO NAUKA. MIEJSCE PW WŚRÓD INNYCH NAUK. Pedagogika wczesnoszkolna - pojęcia zamienne - nauczanie początkowe, wychowanie nauczania początkowego, kształcenie i wychowanie początkowe; - zawiera dwie integralne części : * ogólną - formułuje prawa, teorie, koncepcje; * szczeg...

Wymowa dziecka w wieku przedszkolnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

WYMOWA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZ. I WCZESN. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ZABURZENIA WYMOWY. Najczęściej spotykane wady wymowy: Seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek Ś, ź, ć, dź S, z, ...