Elementarz

note /search

Podjęcie hasła oświaty dla ludu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia wychowania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1162

bakałarza, który miał udzielać początkowej nauki czytania, pisania i rachunków. Elementarz dla szkół...

Oświata powojenna- konfrontacja

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia wychowania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

. Marian Falski autor popularnego elementarza specjalizowała się w teorii organizacji oświaty. M...

Etyka personalistyczna Karola Wojtyły

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Etyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4907

postępowania. Karol Wojtyła w „Elementarzu etycznym” mówi nam ożyciu moralnym które staje przedmiotem nauki...

Kultura symboliczna i semiotyka

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Antropologia społeczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2149

staje się doskonałym „elementarzem” do nauki o przeszłości zawartej w znaczących elementach przestrzeni...

Edycja i skład tekstu-wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Technologie informacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

) Główne informacje: Skróty edytorskie - elementarz edytorski Krótkie info o klawiszach funkcyjnych: F1...