Kultura symboliczna i semiotyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura symboliczna i semiotyka  - strona 1 Kultura symboliczna i semiotyka  - strona 2

Fragment notatki:


Kultura symboliczna:
Częściami składowymi tego świata: mit, symbol, religia itp. Zdolności do tworzenia symboli - to, co wyróżnia człowieka ze świata zwierząt, Człowiek nie doświadcza rzeczywistości bezpośrednio, ale poprzez symbole (język), Semiotyka:
Wszystkie teorie zajmujące się znakami, za punkt wyjścia przyjmują racjonalny charakter znaku, tj. związek pomiędzy tym, co ZNACZĄCE, a tym co ZNACZONE, Symbol/znak - specyficzna kategoria semiotyczna, która zastępuje sobą „coś”, wskazuje poza siebie, odsyła do treści, które w danym momencie nie są dostępne naszym zmysłom, ale dzięki symbolicznej reprezentacji przywodzą skojarzenia z tymi treściami, Struktura symbolu: Składa się z dwóch członków: znaczącego i znaczonego,
Element znaczący musi być postrzegany przez nasze zmysły. Niekoniecznie jednak musi być to obiekt materialny. Może to być np. gest czy dźwięk, Element znaczony może, ale nie musi być dostępny poznaniu zmysłowemu
Znak a symbol. Edmund Leach: Inherentne prymarne relacje
2 + 2 = 4
2 + x = 4
Szerokie możliwości interpretacji symboli, czego nie możemy czynić ze znakiem, który jest skonwencjonalizowany i zakres jego interpretacji nie pozostawia alternatywy, Symbolem można manipulować, umieszczać go w rożnych kontekstach, gdzie może wywoływać skrajne uczucia - mobilizacja społeczna, konstruowanie tożsamości, Znak wyrwany ze swojego kontekstu gubi sens, przestaje znaczyć cokolwiek, Funkcje symboli. Raymond Firth:
Ekspresja jest domeną przede wszystkim sztuki, ale ważne znaczenie posiada również w działaniach politycznych i religijnych, Komunikacja - symbole rzadko kiedy pozostają emocjonalnie neutralne, ich interpretacja wymaga uwikłania interpretującego.
Funkcja komunikacyjna symbolu staje się szczególnie ważna, gdy grupa nie może komunikować sobie istotnych wartości kanałami oficjalnymi (Polska XIX wieku), Funkcje symbolu:
Wiedza - wielu skomplikowanych, abstrakcyjnych wartości nie można wyrazić wprost w języku dyskursywnym gubi się ich sens, Symbol komunikuje je w sposób skrótowy, apeluje do emocji, a jego odczytanie nie wymaga wysiłku intelektualnego.
Materialna tkanka miasta staje się doskonałym „elementarzem” do nauki o przeszłości zawartej w znaczących elementach przestrzeni miasta, Kontrola społeczna - odnosi się do struktury władzy i porządku społecznego, do najistotniejszych wartości, takich jak: konieczność dziejowa, wola Boga, tradycja itp.
Dzielą świat społeczny horyzontalnie (swoi-obcy) i wertykalnie (klasy, warstwy). Symbole stają się etykietami pozwalającymi klasyfikować świat społeczny, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz