Antropologia społeczna

note /search

Antropologia dialogowa i analogowa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Antropologia społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

Wykład 04.04 Antropologia dialogowa: Antropologia analogowa: badacz zbierał materiały w terenie, a po powrocie analizuje i publikuje w swoim ( naukowym, poprawnym) języku. Antropologia dialogowa: nie rozdziela empirii od analizy. Geertz. Interpretacja i gęsty opis. „człowiek jest zwierzęciem ...

Kultura symboliczna i semiotyka

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Antropologia społeczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2086

Kultura symboliczna: Częściami składowymi tego świata: mit, symbol, religia itp. Zdolności do tworzenia symboli - to, co wyróżnia człowieka ze świata zwierząt, Człowiek nie doświadcza rzeczywistości bezpośrednio, ale poprzez symbole...

Mit i rytułał - funkcje

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Antropologia społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1554

Mit i rytuał Mit - słowo uwikłane w silne konotacje potoczne, gdzie odnosi się do rzeczywistości fikcyjnej, podkreślenia nieprawdy tego, co zostało wymyślone W tradycji antropologicznej jest świętą opowieścią, która zawsze opowiada historię sakralną, prawy darzenie, w którym biorą udział istoty ...

Antropologia - zagadnienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Antropologia społeczna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2856

Antropologia społeczna. Początki zainteresowania człowiekiem, społeczeństwem i kulturą w nauce europejskiej. Pojęcie kultury. Ewolucjonizm w antropologii. Funkcjonalizm w antropologii. Metody badania kultury. Badania terenowe. Rozwój i postęp w kulturze. Pojęcie znaku i symbolu. Kultura sym...