Komunikowanie wizualne w prasie współczesnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie wizualne w prasie współczesnej - strona 1

Fragment notatki:


EGZ: Roland Barthes „Światło obrazu” Suzanne Sonntag „O fotografii” ANALIZA FOTOGRAFII TEORIE SENSUALNE i PERCEPCYJNE warstwa zmysłowa, jak oko reaguje na obraz, w jaki sposób świadomość pracuj jak funkcjonuje zmysł wzroku e z obrazem -gestalt (psychologia postaci; „całość jest czymś więcej niż sumą części”) - konstruktywizm PODEJŚCIE KRYTYCZNE - obrazy nie mówią same za siebie, tekst nie dla każdego znaczy to samo fotografia prasowa = pokazywanie/opowiadanie ludziom historii o innych ludziach 3 konteksty analizy: obraz, autor, audytorium I ANALIZA HERMENEUTYCZNA (do teorii percepcyjnych) - nikt nie robi takiego samego zdjęcia tej samej rzeczy - to fotograf robi zdjęcie - ważna motywacja twórcy - ważny akt twórczy, to, że ktoś dokonuje wyboru, co i jak będzie fotografował, przez to dokonuje opisu i oceny rzeczywistości - ważny autor; refleksja nad motywacją autora - empatia, postawienie się w sytuacji autora empiria (podejście w naukach przyrodniczych) : badacz zewnętrzny wobec tego, co bada podejście refleksyjne (herme neutyka ?; podejście w naukach społ.): badacz jest częścią tego, co bada * ważni fotografowie: Nachtwey, Erwin Goffman (on cos napisał), Eugene Smith, Edward Steichen, Robert Cappa (najwybitniejszy fotograf wojenny) FOTOGRAFIA PARTNERSKA - bohater patrzy prosto w obiektyw (D. Arbus), buduje relacje między bohaterem i autorem oraz bohaterem i odbiorcą II SEMIOLOGIA I STRUKTURALIZM - fotografia to znak funkcjonujący w kulturze (kultura = słowo klucz; wszystko w niej zanurzone) - kultura = baza danych = paradygmat; fotografia, scena filmowa etc. = syntagma, ciąg znaków znaczący coś w kulturze SEMIOLOGIA - analiza formalna (poza, przedmioty itd.) STRUKTURALIZM - analiza treści, wymiar społeczny Znak jest to obserwowalny (postrzegalny)  układ   rzeczy czy  zjawisk   spowodowany przez kogoś (nadawcę) ze względu na to, że istnieją  zwyczajowo   ukształtowane określone  reguły   nakazujące wiązać z danym układem rzeczy lub  zjawisk   myśli określonego typu, oraz na to, że nadawca znaku postanowił wywołać tę myśl u odbiorcy znaku. U tworzony przez człowieka i odbierany przez jego zmysły np. słowo (napisane, wypowiedziane). Oznaczanie  ( desygnowanie ) - jedna z relacji semantycznych; stosunek między  nazwą  a jej  desygnatami , czyli przedmiotami, o których nazwę tę można zgodnie z prawdą orzec. Nazwa

(…)

…. trudne rejony świata: Salwador, Nikaragua, Palestyna
- 1999 album „Inferno” - piekło, które ludzie przygotowali dla innych ludzi, zgromadzone XX w. zbrodnie przeciwko ludzkości - rolą dziennikarza jest dawanie świadectwa, żeby te zbrodnie nie zostały zapomniane i powtórzone
- l. 90, bardzo zły okres, wiele lokalnych, bardzo krwawych konfliktów; Bałkany, rozpad Jugosławii; Rumunia; Somalia 1992, Sudan…
…, mówiono, że coś z nim jest nie tak
- pokazywał wojnę taką, jaką jest, bez upiększania, bez estetyzacji, bez symbolizmu - brud, cierpienie, brzydota
*estetyzacja, metaforyzacja wojny - od lat 80tych; kolejne pokolenie fotografów
Susan Meiselas
- l. 80Te, konflikt między blokiem wschodnim i zachodnim, Ameryka Środkowa, w trudny i niebezpieczny czas
- medal Capy za odwagę
- przekazywała amerykańskiej opinii…
… Denotacja - zakres danej nazwy (ekstensja), tj. zbiór jej desygnatów, czyli obiektów, o których powiedzenie "To jest N." będzie zdaniem prawdziwym. Denotacją nazwy "kot" jest zbiór wszystkich (przeszłych, obecnych i przyszłych) kotów. Kod - W semiotyce kod to system znaków. Wyróżnia się m.in. kody otwarte i zamknięte. Konotacja - cechy współoznaczane łącznie przez nazwę, tworzące jej treść, sens; (współ)oznaczenie zespołu cech wyrazu, kojarzących się wtórnie z jego gł. znaczeniem; tworzy warstwę skojarzeniową słowa Paradygmat to zbiór znaków, z którego wybieramy ten, który ma zostać użyty. Np. zbiór kształtów znaków drogowych (kształt kwadratowy, okrągły czy trójkątny) to paradygmat, z kolei w języku paradygmat to słownictwo (słownik).
DWIE charakterystyczne cechy paradygmatu w ogóle:
1. Wszystkie składowe…
… rozróżniać poszczególne znaki w danym paradygmacie w kontekście ich elementów znaczących i znaczonych. Inaczej: zbiory znaków uporządkowanych paradygmatycznie to KODY
Syntagma to komunikat (przekaz), w który „układają się” wybrane znaki. Np. znak drogowy jest więc syntagmą — jest kombinacją wybranego kształtu z wybranym symbolem. Jak wspomniano, w języku słownictwo to paradygmat, a zdanie jest syntagmą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz