Semiotyka - definicja i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Semiotyka - definicja i rodzaje - strona 1 Semiotyka - definicja i rodzaje - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 20
SŁOWNIK POMIANA małżeństwo zasada wzajemności
syntetyzujący charakter daru
pokrewieństwo zamienione na powinowactwo
inne przepisy dotyczą stosunków seksualnych, inne małżeństwa
monogamia - wynika tylko z braku kobiet; tylko poligymia naturalna
w obrębie wsi - układ dualistyczny - wyznacza obszary endo- i egzogamii. Wieś jest endogamiczna, a jej połówki są względem siebie egzogamiczne
wymiana
ograniczona - 2 na 2; wyraźnie określone grupy; zawsze parzysta
uogólniona - gdy jest dowolna ilość sekcji (wewnętrznych podziałów). Więcej możliwości
próba synchronicznego przedstawienia relacji między kulturą i naturą
SEMIOTYKA pytania o znaczenia - od starożytności
„ semeion ” - gr. „oznaka”; „semainon” - „znak”
2 źródła teoretyczne : pytanie o znaczenie; Platon, Arystoteles, sofiści, św. Augustyn praktyczne : czytanie znaków potrzebne do interpretacji zjawisk; lekarze, sofiści
semiotyka - od Johna Locke'a . Definicja - XVII w. Charles Peirce - inne podejście do znaku niż de Saussure: znak wynika z triady (3-członowej relacji pomiędzy reprezentantem (materialnym nośnikiem znaczenia) desygnatem (przedmiot znaku; to, do czego się odnosi) interpretantem nie jest ważne, czy przedmiot istnieje, tylko czy jest coś, co się pod nim kryje
semiotycy - polemika z filozofami
Peirce: interpretant = znaczenie znaku, treść. Ale ta treść ma również charakter znakowy (istnieje w obrębie systemu znakowego). Zakorzeniamy interpretanta w systemie znaków. Każdy interpretant odnosi się do kolejnego, staje się znakiem. Ważny jest kontekst! Morris : interpretuje George'a Meada, ale używa pojęć Peirce'a. Odnosi znak do jednostkowej reakcji psychicznej podmiotu. Znak jest znakiem dla kogoś a nie w systemie znaków. Z pozycji behawioralnej (ktoś coś widzi = reakcja)
De Saussure + Peirce = ramy współczesnej semiotyki. Oprócz tego pytania o znaczenie w obrębie amerykańskiej lingwistyki
w Polsce: pytania o znaczenie w filozofii (szkoła lwowsko-warszawska)
na semiotykę wpływ miało językoznawstwo i filozofia!
bałagan wokół pojęcia „semiotyka” (smiologia, semantyka)
semiologia - od Locke'a; system znaczeń
semiotyka - od de Saussure'a; to, co opisuje ten system; poziom meta dla semiotyki Metz:
semiotyka - biologiczna
semiologia - humanistyczna Eco:
semiologia - ogólna teoria znaku
semiotyka - w obrębie semiologii; poszczególne systemy Morris: semantyka - jeden z działów semiotyki


(…)

… genów i informacji genetycznej. Genetyka natomiast bada znaczenia, jakie niosą ze sobą geny
zoosemiotyka - bada systemy znakowe w świecie porozumiewania się zwierząt
antroposemiotyka - bada systemy, które służą komunikacji międzyludzkiej
T. Sebeok: w obrębie człowieka związki z zoosemiotyką i z antroposemiotyką. Nie ma wewnętrznej sprzeczności
bloki problemowe semiotyki:
różne typy języków, jakimi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz