Kultura masowa i popularna, wielokulturowosc, etnocentryzm, relatywizm kulturowy, semiologia i semiotyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2170
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura masowa i popularna, wielokulturowosc, etnocentryzm, relatywizm kulturowy, semiologia i semiotyka - strona 1 Kultura masowa i popularna, wielokulturowosc, etnocentryzm, relatywizm kulturowy, semiologia i semiotyka - strona 2 Kultura masowa i popularna, wielokulturowosc, etnocentryzm, relatywizm kulturowy, semiologia i semiotyka - strona 3

Fragment notatki:

Kultura masowa Według Kłoskowskiej:
Symboliczna - część kultury blisko rozumieniu kultury w węższym sensie. Związana z przekazem wartości, norm, trendami w sztuce. Potoczne rozumienie kultury.
Społeczna - treści które odnoszą się do określania stosunków międzyludzkich.
Bytu - odnosi się do relacji człowieka z naturą, światem techniki, codziennej produkcji, konsumpcji, do czynności ochronnych i obronnych. Wzory obrony przez innymi ludźmi, sztuka militarna. Praktyka dnia codziennego. Maxwell Hainel w 1941r użył po raz pierwszy terminu kultura masowa. Kultura powszechna z produkcja dóbr na szeroką skalę. Dziś jest pojęciem nie naukowym ale potocznym.
Kultura masowa - treści przekazywane są za pomocą środków masowego przekazu. Cechuje się scentralizowanym procesem nadawania, dociera do różnych odbiorców.
Kultura popularna Treści które niezależnie od środka przekazu są łatwe do odbioru. Przyciągają publiczność.
Historyczne uwarunkowania kultury masowej
Pojęcie to zaczęło funkcjonować w latach 40-tych. Korzenie kultury sięgają XX wieku.
W XIX wieku w Europie wzmacniał się kapitalizm. Sposób produkcji dóbr i usług. Podstawa utrzymania społeczeństw. Wiąże się z kryzysem systemu feudalnego.
Wiąże się z przebiegającą rewolucją przemysłową, przejście do produkcji fabrycznej - industrializacja. Potrzeba aby ktoś tam pracował, nastąpiły migracje ludności z terenów wiejskich do miejskich. Za tym powstała urbanizacja. Co wpłynęło na silny rozwój miast.
Fabryczny system pracy. Rytm narzucany przez najemcę. Czas przeznaczony na prace i na odpoczynek. Potrzeba zagospodarowania czasu wolnego. XIX wiek to silny rozwój prasy, powstaje i upowszechnia się kino. Pojawia się zapotrzebowania na dobra kulturowe. Znajdują się ci którzy je zapewniają. Dobra fabryczne taniały - ludzie coraz chętniej je kupują. Spada jakość usług. Sposób produkowania dóbr materialnych i codziennego użytku. Podaż malała, popyt wzrastał.
W XIX wieku upowszechniła się edukacja w krajach europejskich. Pod koniec XIX wieku nastąpił spadek analfabetyzmu.
Cechy kultury masowej: - stechnicyzowanie przekazu, dotarcie do mas
- standaryzowanie treści
- ogromna liczba odbiorców
- brak autonomii kulturowej - niebezpieczna cecha
- widowiskowość - ludzie chcą odpocząć, zabawić się
- nieokreślony związek z rzeczywistością - trochę prawdziwy a trochę wykreowany
- przejście od kreacji mechanicznej do kreacji przemysłowej Pozytywne cechy kultury masowej:

(…)

…. Kultura staje się tym co może jednoczyć.
Etnocentryzm
Stawianie własnego narodu lub grupy etnicznej w centrum zainteresowania i wywyższanie go ponad inne. Działania takie mogą doprowadzić do nacjonalizmu czy izolacjonizmu. Pogląd ten manifestuje się w działalności jednostek czy organizacji, które koncentrują się wokół własnego narodu i zwracaniem uwagi na interesy jedynie własnej grupy etnicznej.
Wyrazem etnocentryzmu jest nauczanie szkolne nastawione wyłącznie na problematykę własnego państwa, nierzadko własnego narodu, z pominięciem innych narodów czy też prowadzenie polityki międzynarodowej zgodnie tylko z własnymi interesami narodowymi. Z drugiej strony zdrowy etnocentryzm wynika z powinności wobec własnego narodu i państwa, może być rozumiany jako postawa patriotyczna.
Relatywizm kulturowy
Relatywizm polega na określeniu skąd wzięło się dane zachowanie. To co poznajemy odnosimy do wiedzy już zdobytej.
Relatywizm - starać się poznać dane zachowanie, obyczaj i odnieść to do tego co już wiemy o kulturze, którą poznajemy. Nie odnosimy badanego zjawiska do naszych norm, wartości i środowiska.
Hipoteza Sapira-Whorfa
(inna nazwa - prawo relatywizmu językowego) - teoria lingwistyczna postulująca, że używany język wpływa w mniejszym lub większym stopniu na sposób myślenia. Nazwa wywodzi się od dwóch językoznawców - Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa, zajmujących się głównie językami rdzennych mieszkańców Ameryki. Szczególnie trudny do zbadania jest wpływ kategorii gramatycznych takich jak czas czy liczba, który może być znacznie ważniejszy niż wpływ słownictwa.
Semiologia i semiotyka
Nauka o znakach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Wioletta napisał(a):

2016-09-03 23:31:57

Świetna praca :)