Kulturoznawstwo

note /search

Przeklad jako transfer kulturowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3661

Przekład jako transfer kulturowy        Przekład jako transfer  kulturowy  Notatki z wykładów                    Przekład jako transfer kulturowy      WYKŁAD I 1.10.2011R.      Translator traditor [tłum. tłumacz oszust]    Języki do siebie nie przystają, więc zawsze następuje jakaś zmiana w tłu...

Naukowe i potoczne rozumienie kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 3472

Naukowe i potoczne rozumienie kultury : Potoczne rozumienie - brak dystansu, wartościowania - nacechowane zjawiskiem łączenia kultury z tym co moralne, właściwe, utożsamianie pożądliwości z kulturą - często brak usystematyzowania - utożsamianie kultury z instytucjami - kinem, teatrem, dość częst...

Kultura i sposoby jej definiowania, nurty kulturozawstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1561

1. Czym jest kultura? termin wieloznaczny, pochodzący początkowo od łac. cultus agri ("uprawa ziemi"), interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (...

Kultura masowa i popularna, wielokulturowosc, etnocentryzm, relatywizm...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2429

Kultura masowa Według Kłoskowskiej: Symboliczna - część kultury blisko rozumieniu kultury w węższym sensie. Związana z przekazem wartości, norm, trendami w sztuce. Potoczne rozumienie kultury. Społeczna - treści które odnoszą się do określania stosunków międzyludzkich. Bytu - odnosi się do relac...

Nabycie kultury, enkulturacja, socjalizacja, tożsamość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1526

Jak nabywamy kulturę Jest to proces w którym ludzkość jako całość współtworzą cechy które są ludzkie. Są to cechy specyficzne. Kulturę nabywamy od swojej rodziny. W sensie gatunkowym, jednostkowym. Proces nabywania kultury trwa od momentu gdy człowiek stał się człowiekiem w sensie biologicznym trwa...

Naukowe i potoczne rozumienie kultury, dobra kultury, jej wartość, kul...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1645

Naukowe i potoczne rozumienie kultury: Potoczne rozumienie - brak dystansu, wartościowania - nacechowane zjawiskiem łączenia kultury z tym co moralne, właściwe, utożsamianie pożądliwości z kulturą - często brak usystematyzowania - utożsamianie kultury z instytucjami - kinem, teatrem, dość częst...

Nabywanie kultury, enkulturacja.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1750

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę? Tworzenie kultury to cechy specyficznie ludzkie. To odróżnia człowieka w sensie gatunkowym i jednostkowym od innych stworzeń. Ten proces trwa od początku antropogenezy, ale też od początku życia każdej...

Wzory społeczne, kulturalne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

Socjalizacja- proces przyjmowania obowiązujących w danym społeczeństwie norm i wzorów zachowań. Podstawą jest internacjonalizacja norm. Normy mogą być różnie przez jednostkę rozumiane, ale przeważnie to schematy zachowań. Rola społeczna- uczymy się ją grać w procesie socjalizacji. Istotne: - pier...

Enkulturacja i socjalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4102

Enkulturacja Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez uczestnictwo w danej kulturze. Proces naturalny, określa się procesem ponadpokoleniowym. Młodsze nabywają kulturę od starszych. Dotyczy młodego pokolenia. Przebiega w sposób świadomy i nieświadomy. Związany z konkretnymi zachowaniami w danej ku...

Kultura a cywilizacja - Jak nabywamy kulturę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

Kultura a cywilizacja Kultura sama w sobie jest związana z pojęciem „kultywacji” czyli uprawą roli, chodzi tu o ustawiczną pracę, która miała charakter pokoleniowy. Cywilizacja - pochodzi od słowa civil - obywatel civilis - obywatelski civitas - miasto. Cywilizacja jest związana z techniką. Jest s...