Nabywanie kultury, enkulturacja.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabywanie kultury, enkulturacja. - strona 1 Nabywanie kultury, enkulturacja. - strona 2 Nabywanie kultury, enkulturacja. - strona 3

Fragment notatki:

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę? Tworzenie kultury to cechy specyficznie ludzkie. To odróżnia człowieka w sensie gatunkowym i jednostkowym od innych stworzeń.
Ten proces trwa od początku antropogenezy, ale też od początku życia każdej jednostki. Te dwie płaszczyzny się uzupełniają chociaż mówią o innych procesach.
- ok. 5 mln lat temu pojawił się gatunek naczelny
- 3 mil lat temu pojawił się w wyniku ewolucji „człowiek zręczny”- pojawiają się pierwsze zachowania kulturowe, pierwsze elementy kultury: pierwsze wytworzone narzędzia i jakieś dźwięki. Co prawda zwierzęta też się uczą wytwarzać narzędzia, ale ludzie potrafią je sam wymyślić. I oczywiście odróżnia nas mowa.
- 2 mln lat temu- człowiek wyprostowany- pojawia się ogień. Jest on ważny, bo dzięki niemu:
* człowiek jest niezależny od natury pojawiają się pewne
* inne formy pożywienia zachowania
* większe terytorium powtarzalne
Pojawia się siedzenie przy ogniu i opowieść - dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami.
- 250 tys. lat temu pojawia się homo sapiens
Typowo ludzkie formy przystosowania:
duża objętość mózgu
gotowość mózgu do uczenia się
zdolność poruszania się dwunożnego- uwolnienie rąk od czynności motorycznej związanej z przemieszczaniem
brak owłosienia na ciele- łatwiej regulować zmiany temperatury (przy wysokich temperaturach)
zmiany budowy krtani
rozwój myślenia przyczynowo- skutkowego ( w codziennym życiu przy nauce czegokolwiek musimy myśleć przyczynowo- skutkowo)
powstanie więzi opartych na kooperacji- im liczniejsza grupa, tym potencjalnie bardziej bujny rozwój kultury. Łatwiej było przetrwać czysto fizycznie. Na poziomie czysto biologicznym. U zwierząt można zaobserwować coś podobnego.
Świadomość jako sposób przystosowania człowieka. Nie udało się zdefiniować co to jest „świadomość”- myślenie o sobie w kontekście świata- samoświadomość. Bez tej samoświadomości nie można się uczyć. Nie można korygować swoich błędów. Pewnie świadomość powstała już wcześniej, ale u ludzi zyskała nowy wymiar.
W wyniku tych wszystkich cech/zjawisk powstał człowiek tworzący kulturę.
Ale można też powiedzieć, że kultura jest też sposobem przystosowania, bo w kulturze są zapisane pewne wzory zachowań umożliwiające przetrwanie. Kultura: środek przystosowawczy
zaspokajanie potrzeb
zaspokajanie ludzkich popędów
może być efektem zabawy- zabawa może wpływać na kierunek rozwoju kultury
jest pewnym efektem naśladowania- wzorów innej kultury (obcej) uczymy się poprzez naśladowanie

(…)

…) uczymy się poprzez naśladowanie
Pojęcie enkulturacji Enkulturacja- proces świadomego i nieświadomego nabywania kompetencji kulturowych (wartości, normy). Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez uczestniczenie w danej kulturze.
Poznawanie poprzez naukę, czytanie, badanie innej kultury to edukacja.
Ale życie przez np. 20 lat w danym kraju w danej kulturze to enkulturacja.
Będzie miał miejsce proces ponadpokoleniowy- pokolenia młodsze nabywają kompetencji kulturowych poprzez pokolenia starsze. Jak po raz pierwszy spotykamy się z pewną sytuacją to dostajemy opis od starszych z instrukcjami jak się zachować- to jest świadomy proces przejmowania treści kultury.
Ale jest też nieświadome przejmowanie pewnych wzorców kulturowych Dotyczy nie tylko wzorców zachowań, ale też systemu wartości.
Nieświadome- pewne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz