Kompetencje kulturowe

note /search

Cechy wychowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 4242
Wyświetleń: 7868

Uczenia się kultury rozumianej, jako dziedzictwo Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez uczestnictwo...

Nabywanie kultury, enkulturacja.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1743

kulturowych (wartości, normy). Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez uczestniczenie w danej kulturze...

Definicje enkulturacji

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1743

partycypowania we wspólnocie, powszechnych norm i wartości. ENKULTURACJA: „[1] proces nabywania kompetencji...

Polska prezydencja 2011- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

, Warszawa(tematem była rola kompetencji kulturowych rozumianych jako fundament dla umiejętności i postaw...

Socjologia wsi - wykład 13

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1127

, - zinstytucjonalizowany - formalne wykształcenie, - uprzedmiotowiony - dobra kultury. Jak oceniano kompetencje kulturowe...

Kultura a cywilizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

naśladowania innej kultury Enkulturacja Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez uczestnictwo w danej kulturze...