Nabycie kultury, enkulturacja, socjalizacja, tożsamość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabycie kultury, enkulturacja, socjalizacja, tożsamość - strona 1 Nabycie kultury, enkulturacja, socjalizacja, tożsamość - strona 2 Nabycie kultury, enkulturacja, socjalizacja, tożsamość - strona 3

Fragment notatki:

Jak nabywamy kulturę Jest to proces w którym ludzkość jako całość współtworzą cechy które są ludzkie. Są to cechy specyficzne. Kulturę nabywamy od swojej rodziny. W sensie gatunkowym, jednostkowym. Proces nabywania kultury trwa od momentu gdy człowiek stał się człowiekiem w sensie biologicznym trwa do momentu życia każdej jednostki.
Indywidualny - związany z jej narodzinami jako jednostki społecznej, kulturowej. Proces wolniejszy.
Ok. 5 mln lat temu pojawił się Australopitek w Afryce
3 mln lat temu Homohabilis - człowiek zręczny. Forma przejściowa między typowo zwierzęcej a tej typowo ludzkiej. Pierwsze zachowania kulturowe, stworzył pierwsze narzędzia.
2 mln lat temu pojawia się człowiek wyprostowany, potrafi posługiwać się ogniem. Ze względu na wyprostowana postawę łatwiej mu wykonywać narzędzia. Ogień umożliwia przejście na innego typu pożywienie - polegające na obróbce termicznej. Zachowania powtarzalne, funkcjonowania grupy społecznej, związane z obyczajami kulturowymi. Rozszerzyło się jego terytorium, mógł iść tam gdzie temperatura była niesprzyjająca.
Ok. 250 tys. lat temu pojawia się Homo Sapiens i Homo Sapiens Neandertalski. Homo Sapiens wygrał walkę z Neandertalczykiem - musiał ustąpić ze względów biologicznych. Neandertalczyk był bardziej zaangażowany kulturowo. Homo Sapiens szybko to nadrobił. Duża pojemność mózgu już po urodzeniu. Zdolność poruszania dwunożnego. Uwolnienie rąk od zdolności motorycznej. Brak owłosienia na ciele. Zmiana budowy krtani - człowiek jest w stanie porozumiewać się. Rozwój myślenia przyczynowo - skutkowego. Powstanie pewnych więzi opartych na kooperacji - współdziałaniu. Im liczniejsza grupa tym potencjalnie bujna kultura. Świadomość jako sposób przystosowania człowieka. Jest to myślenie o sobie w kontekście świata. Związana ze samoświadomością.
W wyniku tych wszystkich zjawisk powstał człowiek jaki jak my. Człowiek przekazujący kulturę. Jest sposobem przystosowania, bo są w niej wpisane wzory zachowań.
Koncepcje nabywania kultury Możemy ją traktować jako środek przystosowawczy, zahamowujący ludzkie popędy.
Kultura może być efektem zabawy.
Jest efektem naśladowania
Może być efektem naśladowania innej kultury
Enkulturacja Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez uczestnictwo w danej kulturze. Proces naturalny, określa się procesem ponadpokoleniowym. Młodsze nabywają kulturę od starszych. Dotyczy młodego pokolenia. Przebiega w sposób świadomy i nieświadomy. Związany z konkretnymi zachowaniami w danej kulturze. Gwarantuje trwałość i ciągłość kultury. Pomaga młodym ludziom przystosować się do zmian które zachodzą w społeczeństwie. Jest to proces „bezbolesny”. Presja wywierana na jednostki jest niewielka. My też mamy wpływ na kulturę gdyż nośnikiem kultury jest człowiek. Jest procesem selektywnym - treści które są wpajane w jakiś sposób są wybierane. Nie przekazywane są wszystkie. Taki proces powoduje że człowiek nabywa kompetencje kulturowe.


(…)

…. Nie przekazywane są wszystkie. Taki proces powoduje że człowiek nabywa kompetencje kulturowe.
Socjalizacja
Jest procesem przejmowania wartości, norm, wzorów zachowań, które są przypisane do środowiska w którym żyje człowiek. Podstawa tego procesu jest przejęcie tych norm. Pewne schematy postępowania.
Rola społeczna
W procesie uczymy się grania tych ról w społeczeństwie
- socjalizacja pierwotna - zachodzi…
… na pewnej tradycji, na codziennych działaniach które człowiek podejmuje. Próba określenia w jaki sposób będzie określała ta grupa w przyszłości.
Kulturowa - nauki o kulturze. Jest pewną odmianą tożsamości społecznej. Człowiek w pojedynkę kultury tworzyć nie może. Należy pojmować jako względnie trwałą identyfikację pewnej grupy ludzi i ich członków z pewnym układem kulturowym, zwyczaje, system normatywny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz