Podmiotowośći tożsamość społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiotowośći tożsamość społeczna - strona 1 Podmiotowośći tożsamość społeczna - strona 2

Fragment notatki:

Podmiotowość i tożsamość społeczna Podmiotowość społ. jednostki w określonej grupie czy społeczności polega na tym, że może być ona podmiotem zobowiązań ze strony innych członków tego zbioru ludzi, wobec niektórych może też mieć wzajemnie jakieś określone obowiązki (np. osoba prawna - spółdzielnia, stowarzyszenie spełniające określone warunki, powstają spory czy pod. społ. jest dziecko poczęte, czy człowiek, którego życie podtrzymywane jest sztucznie, chociaż ustały czynności jego kory mózgowej). Tożsamość społeczna ujmowana jest najczęściej w kategoriach psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Jest to tożsamość jednostki, grupy społecznej lub zbiorowości, dzięki której i poprzez którą umiejscawia ona samą siebie w jakimś obszarze rzeczywistości społecznej bądź też sama jest osadzana w tej rzeczywistości przez zewn. obserwatora (inną jednostkę, grupę zbiorowość). Ogólnie mówiąc tożsamość jest to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimiś elementami rzeczywistości społ. Ruchliwość społeczna Jest to jeden z procesów społecznych. Ruchliwość społeczna polega na zmianie pozycji społecznej w tej samej zbiorowości lub też na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji. Zmieniać pozycję mogą jednostki, grupy, kategorie zawodowe, społeczności lokalne. Typy ruchliwości społecznej: 1. Pionowa → przechodzenie z niższych pozycji na wyższe lub też z wyższych na niższe (awans i degradacja) 2. Pozioma (horyzontalna) → przenoszenie się grupy do grupy (zawodu, miasta), jednakże bez zmiany pozycji społecznej, bez widocznego awansu czy degradacji. 3. Fluktuacje pracowników przenoszenie się z zakładu pracy do zakładu pracy, jednakże w ramach tego samego zawodu, lub zawodu podobnego, gdy chodzi o pracowników niewykwalifikowanych 4. Codzienne przepływy ludności między miejscem zamieszkania, pracy, zaopatrzenia i rozrywki Typy przystosowania społecznego jednostki Jest to jeden z procesów społecznych Adaptacja społ. to proces dostosowywania się jednostki do warunków konkretnej rzeczywistości społ. Odbywa się na drodze socjalizacji, w czasie której jednostki nabywają niezbędnej kompetencji kulturowej, umożliwiającej im sprawne funkcjonowanie w nowych sytuacjach społ. Etapy: ♦ rozpoznanie nowej sytuacji i jej definicja ♦ reorientacja psychologiczna (człowiek uczy się nowych wzorów zachowań, systemów wartości itd., ale ich nie akceptuje) ♦ tolerancja (akomodacja) ♦ asymilacja (identyfikacja z nowymi wzorami) Typy: 1. Konformizm - jednostka akceptuje cele, normy i układ instytucjonalny w społeczeństwie 2. Innowacja - akceptacja celów, ale nie środków 3. Rytualizm - aprobata środków, ale ignorancja celów 4. Wycofanie się (ucieczka) - odrzucenie celów i środków 5. Bunt - kontranomia - normy alternatywne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz