„Ruchliwość społeczna a zamiana struktury społecznej”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
„Ruchliwość społeczna a zamiana struktury społecznej” - strona 1 „Ruchliwość społeczna a zamiana struktury społecznej” - strona 2

Fragment notatki:

Jan Błuszkowski „ Ruchliwość społeczna a zamiana struktury społecznej ” 11 lutego Jan Błuszkowski , pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu; główne publikacje: Społeczne warunki działalności inwestorów zagranicznych w Polsce Warszawa 1993; Polityka jako zjawisko społeczne (w) Homo politicus Warszawa 1997; Struktura społeczna Warszawa 1999; współautor podręcznika do wiedzy o społeczeństwie dla szkół średnich
ruchliwość społeczna - przechodzenie jednostek lub grup z jednego miejsca struktury społecznej w inne, występuje w społeczeństwach, w których istnieje system zróżnicowanych pozycji społecznych, politycznych, prawnych, gospodarczych i prestiżowych - możliwość takiego przemieszczania się jest cechą rozwarstwionej struktury społeczeństw przemysłowych ruchliwość społeczna możliwa jest w różnym stopniu we wszystkich praktycznie społeczeństwach - nie istnieje idealnie sztywny podział społeczny ruchliwość strukturalna - przesunięcia w dotychczasowym układzie pozycji społecznych powiązane z praca, dostępem do niej i strukturą zatrudnienia
charakterystyczna dla wydarzeń przełomowych i rewolucyjnych
ustępowanie jednych klas i powstawanie nowych na ich miejsce
źródłem ruchliwości mogą być także zmiany i kataklizmy
ruchliwość wymienna - zmiana miejsca zamieszkania i zatrudnienia w ramach jednej struktury społecznej, polegająca na wymianie jednostek, a niekiedy całych pokoleń, zajmujących określone pozycje w społeczeństwie
typy ruchliwości społecznej ze względu na przestrzeń społeczną:
pionowa
przemieszczenia powodujące zmianę pozycji społecznej jednostki
awans społeczny - przepływ jednostek z warstwy niższej do warstwy wyższej lub wytworzenie przez te jednostki nowej grupy lokującej się na poziomie warstwy wyższej
degradacja społeczna - przechodzenie jednostek z warstwy wyższej do niższej
występują różne rodzaje i typy ruchliwości pionowej (polityczna, ekonomiczna itd.)
pozioma
przejście jednostki z jednej grupy społecznej do drugiej, umieszczonej na tym samym poziomie stratyfikacji społecznej - poziomy charakter ma ruchliwość terytorialna, zawodowa i każda inna, w której nie występują ważniejsze zmiany pozycji pionowej
typy ruchliwości społecznej ze względu na skalę pokoleniową:
ruchliwość wewnątrzpokoleniowa
określona w obrębie tego samego pokolenia
wyraża się w zmianach pozycji społecznej jednostki w całym okresie życia
ruchliwość międzypokoleniowa
występuje miedzy następującymi po sobie pokoleniami


(…)

… - możliwość takiego przemieszczania się jest cechą rozwarstwionej struktury społeczeństw przemysłowych
ruchliwość społeczna możliwa jest w różnym stopniu we wszystkich praktycznie społeczeństwach - nie istnieje idealnie sztywny podział społeczny
ruchliwość strukturalna - przesunięcia w dotychczasowym układzie pozycji społecznych powiązane z praca, dostępem do niej i strukturą zatrudnienia
charakterystyczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz